NTAX

Kettős könyvviteli

program

Kiemelkedő tudásszint, sok funkció, magas intelligencia

NTAX Kettős könyvviteli program

A könyvelés már rég nem azt jelenti, hogy a Számviteli Törvény előírásai szerint vezetni kell a könyveket, el kell készíteni a beszámolókat, annál jóval több. Meg kell felelni a bonyolult áfa jogszabályoknak, időről időre bevallásokat kell beadni, adatokat kell szolgáltatni a tartozásokról, követelésekről, követni kell a gyakori változásokat. A jogszabályokban előírt és a tulajdonosok információs igényeinek kielégítéséhez analitikákat kell vezetni, vezetői információkat kell szolgáltatni.

A könyvelés tehát egy nagy szaktudást igénylő, soha véget nem érő munkafolyamat, amelyet könyvelő program használata nélkül ma már nem lehet ellátni, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mit lehet a könyvelő programra bízni, és mennyit kell az ügyviteli szoftver mellett a könyvelőnek dolgoznia, amely munkák egy részét akár a könyvelő program is elláthatná.

A NOVITAX kettős könyvviteli programmal élmény könyvelni!

A NOVITAX Kft. több évtizedes fejlesztéssel, az integrált vállalatirányítási rendszer részeként olyan kettős könyvviteli programot fejlesztett, és ajánl a figyelmükbe, amely naprakészen követi a jogszabály változásokat, a számviteli alapfeladatok mellett ellátja és segíti a könyveléssel együtt végzendő összes feladatot. Megfelel a mindenkori áfa és egyéb jogszabályoknak, elkészíti és az ÁNYK-ba tölti az összes bevallást, vezeti a jogszabályi előírások és a vezetői információs igények kielégítéséhez szükséges analitikákat, sok esetben maga könyvel.

Vezeti a számviteli és az adótörvény szerinti eszköz analitikát, számfejti és automatikusan könyveli a béreket és egyéb jövedelmeket. Kihasználva az integráltságból származó előnyöket, adatokat gyűjt ki és ad át a pénzügyi és bérszámfejtési programoknak.

Mint mondják, az ördög a részletekben rejlik, a részletekért olvassa el kettős könyvviteli programunk további leírásait, de biztosíthatjuk, nálunk a részletekben sem talál „ördögöt”.

Bővebben az NTAX kettős könyvviteli programról

A kezelt könyvelési, adózás módok

Kettős könyvviteli programunk kezel minden könyvvezetési, gazdálkodási módot!

Könyvelő program választása előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a kiválasztott program kezeli-e az általánostól eltérő könyvvezetési, gazdálkodási módokat. Például azért, hogy könyvvezetési mód váltás miatt ne kelljen könyvelő programot váltani, vagy egy könyvelőirodában a használt könyvelő program hiányosságai miatt ne kelljen ügyfelet visszautasítani, vagy új szoftvert beszerezni.

A NOVITAX Kft. kettős könyvviteli programja kezel minden könyvvezetési módot, gazdálkodási formát, hosszú távon ad biztonságos megoldást a változásokra is.

Az általános könyvvezetés mellett a kettős könyvviteli program által kezelt fontosabb könyvvezetési módok a következők:

 • non profit vállalkozások
 • kiva szerint adózó vállalkozások
 • „Mikro” könyvvezetésű vállalkozások
 • devizás könyvvezetésű vállalkozások
 • eltérő üzleti éves vállalkozások
 • átalakulás, beolvadás, szétválás könyvvitelének kezelése
 • működő, felszámolás alatti, vagy végelszámolás alatti könyvviteli kezelése
 • másodlagos (6-os, 7-es ) könyvvezetésű vállalkozások

Alapozza meg fejlődését, döntsön hosszú távra, válassza kettős könyvviteli programunkat, egy programban megkap mindent! Ráadás egy TB kifizetőhelyes bérszámfejtő program!

Automatikusan könyvelt bizonylatok

Kettős könyvviteli programunk könyvel Ön helyett!

A könyvelési adatok rögzítése a könyvelési munka időigényes, unalmas, ugyanakkor fontos része. Ezt a munkát gyorsítja, sok esetben teljesen át is vállalja a rögzítőtől a kettős könyvviteli programunk. Kézi adatbevitel esetén a könyvelő által megadott szabályok szerint kitölti a dátum mezőket, a bizonylatszámot. A forgalmazó által kialakított és a kezelő által kiegészített könyvelési eseményhalmaz (előkontírozás) alapján kitölti (szinte automatikusan könyveli) a bizonylat további mezőit, a kezelőnek csak a partnert és bizonylatösszeget kell rögzíteni, az áfa-t már a program számolja és könyveli.

De mit is könyvelhet automatikusan a kettős könyvviteli programunk:

 • a nagy és kis értékű eszközök a Számviteli törvény és az adótörvény szerinti amortizációjának bizonylatait (az adótörvény szerintit csak nyilvántartja)
 • deviza átértékelések bizonylatait (devizás bizonylatok, pénzforgalmi helyek)
 • az általános és különleges áfa-tételek számolását, könyvelését
 • arányos áfa felosztását, könyvelését
 • használt cikk átlag áfa kiszámolás felosztását és könyvelését
 • adók összevezetésének, kerekítésének bizonylatait
 • könyvelési év zárásának bizonylatait
 • fordított, közösségi, pénzforgalmi áfa át/vissza -vezetési bizonylatait
 • bérfeladási bizonylatokat, akár projektenkénti bontásban
 • időbeli elhatárolások (év közben, éveken át) átvezetési, visszavezetési bizonylatait
 • évnyitás (folyószámla, főkönyvi kivonat) bizonylatait
 • függő (számlához nem rendelt) tételek rendezésének, összekapcsolásának bizonylatait
 • kompenzálás bizonylatait
 • számlakiegyenlítés bizonylatait
 • bankszámla kivonat beolvasása (elektronikus kivonatból) rögzítése automatikus számlakiegyenlítéssel
 • cégautó adó elszámolás bizonylatait
 • bizonylatok bemásolása külső adatállományokból (pl. .csv állomány, NAV xml stb.)
 • az integrált vállalatirányítási rendszer használata esetén a saját programjainkból, vagy bármely külső számlázó programból a feladási folyamatba fejlesztett kontírozás után a számlák, bankszámlakivonatok, pénztár bizonylatok, egyéb (vegyes) bizonylatok átvétele, könyvelése

Ne irigyeljen másokat, ne dolgozzon feleslegesen! Dolgoztassa kettős könyvviteli programunkat, a megbízható adatrögzítőt!

Könyvek vezetése, beszámolók készítése

Könyvelőprogramunk a számviteli szakértő!

Ki ne örülne annak, ha számviteli munkáját olyan kisegítő asszisztens segítené, akire rá lehet bízni a gyakran ismétlődő rutin munkákat, például egy tárgyi eszköz kivezetése, az amortizáció kiszámítása, könyvelése, mérlegek, vezetői információk összeállítása stb. Nos, kettős könyvviteli programunk pont egy ilyen halk szavú, szolgálatkész, pontos és megbízható könyvelési asszisztens, a könyvelői szakértelem bele van programozva:

 • már az adatbevitelkor jelzi, ha könyvelési anomáliát észlel
 • a bizonylat adatait rögzítéskor feldolgozza, halmozza a főkönyvi kivontra, rávezeti a folyószámlára, az áfa bevallásra és egyéb áfa nyilvántartásokra
 • bármelyik pillanatban összeállítja a mérleget, elkészíti a beszámolót
 • kis segítséggel kitölti a társasági adóbevallást, kiegészítő mellékletet
 • azonnal elkészíti az áfa és egyéb bevallásokat
 • bármikor átellenőrzi az adatállományt, figyelmeztet az egyezőtlenségekre, kontírozási, áfa hiányosságokra, a javítható eltéréseket ki is javítja
 • vezeti a tárgyi eszköz kartont, fejlesztési tartalékot, kisvállalkozói analitikákat
 • kezeli a veszteségeket, a tulajdonosi, a cégautó nyilvántartást
 • kezeli (átvezeti és visszavezeti) az időbeni elhatárolásokat, pénzforgalmi áfa-t
 • bármikor összeállítja, akár feldolgozható excel formátumba elkészíti a vezetői, elemzői munkához igényelt információkat

Könyvelő programunk, mint a jó asszisztensek általában, jóban van mindenkivel, tud adatot szolgáltatni a bérszámfejtő programnak, a számlázó programnak, és ha úgy adódik, akkor ezekből a programokból (bérszámfejtő program, számlázó program, pénzügyi program) át is vesz adatokat, akár az összes számlát, bankszámlakivonatokat, pénztári adatokat, vagy a bérbizonylatokat.

Kettős könyvelő programunk mindenki által szabadon hozzáférhető kalkulátora, az adó kalkulátor a következő évi jogszabályok ismertté válása után rövid idővel segíthet a következő évi gazdálkodás, a fizetendő adók tervezésében.

Ha nem győzi egyedül, vagy nem szeretné az időszakosan ismétlődő, időrabló és unalmas munkát saját maga végezni, ha szeretne maga mellé egy számviteli szakértőt, aki érdemben segíti munkáját és betölti az asszisztens szerepét, használja kettős könyvviteli programunkat, az NTAX programot.

Az áfa kezelése teljes körű

Kettős könyvviteli program, az áfa szakértő

A számviteli előírások teljesítése mellett, az általános forgalmi adó mindenkori előírásainak való időben megfelelés a könyvelési tevékenység kiemelt feladata lett. Persze nincs nagy gond, ha az áfa csak az általános szabályok szerinti. Kicsit bonyolultabb a helyzet, ha van egy kis pénzforgalmi, fordított áfa, vagy belföldi összesítő jelentés és közösségi összesítő nyilatkozat. Még ha a vállalkozás maradna is a tételes áfánál, bármikor keletkezhet, vagy érkezhet olyan bizonylat, amely áfa kezelése eltér a megszokottól.

A bonyolultabb esetek kezeléséhez a könyvelőnek általában bújnia kell a jogszabályokat, az internetet, vagy be kell vonnia könyvelő társait, persze csak akkor, ha nincs olyan programja, amely áfa szakértőként érdemben tudja segíteni a munkáját. Nos a NOVITAX Kft. kettős könyvviteli programja a mindenkori jogszabályokat ismerő, minden esetet kezelő áfa szakértő, amely egyszerű kérdés – felelek módon a bonyolultabb esetekre is megadja a választ, és a könyvelő helyett elkészít minden áfa bevallást, segéd listát, számolja a különleges áfa-kat.

Az áfa könyvelése, bevallása a könyvelő programunkkal egyszerű, az áfa nagy részét a program könyveli, és vallja be:

 • „Help” funkcióval segíti az áfa helyes könyvelését
 • kiszámolja és könyveli az általános, a közösségi és a fordított és más áfa-s tételeket
 • kezeli (át és visszavezeti) a pénzforgalmi áfa-s tételeket
 • kiszámolja és könyveli a használt cikk és idegenforgalmi áfa-t
 • bevallási időszakonként kiszámolja és könyveli az arányos és használt cikk átlag áfa-t
 • kezeli és könyveli a számla árfolyamától eltérő árfolyamú áfa-t
 • kezeli és könyveli a számviteli teljesítéstől eltérő áfa teljesítésű tételeket, akár éven túl is
 • kezeli és könyveli a közösségi országok áfa kulcsai szerint könyvelendő bizonylatokat
 • bevallási időszakonként, minden sorát kitöltve elkészíti a 65-ös és 86-os áfa bevallást
 • összeállítja a fordított áfa-s bizonylatokról beadandó kiegészítő nyilvántartásokat
 • bevallási időszakonként elkészíti a közösségi és a belföldi összesítő nyilatkozatokat
 • érzékeli az áfa önrevíziót okozó bizonylatokat, és automatikusan elkészíti az önrevíziót

Használja áfa szakértőnket, kettős könyvviteli programunkat! Nem lesz több gondja az áfa bevallásokkal, nem kell kiegészítő nyilvántartásokat vezetnie, nem kell más szakértőre támaszkodnia.

Kiegészítő analitikák vezetése

Kettős könyvviteli program analitikái

Az egyre bonyolultabb információ igények kielégítéséhez a könyvelőnek a számviteli nyilvántartás mellett számos kiegészítő nyilvántartást kell vezetnie. Jó programválasztás esetén a munkához szükséges nyilvántartások jelentős részét a könyvelt bizonylatokkal együtt, egyszeri adatbevitellel a könyvelő program kezeli. Tehát a könyvelőnek nincs szüksége papíron, vagy számítógépen kézzel vezetett kiegészítő analitikákra, táblázatokra stb.

A NOVITAX kettős könyvviteli programja a számviteli nyilvántartások mellett a következő analitikai nyilvántartásokat vezeti:

 • főkönyvi számlaszám független, akár partnerenként vezetett szállítói, vevői folyószámla analitika
 • előlegek kezelése, előleg analitika
 • áfa analitika
 • tárgyi eszköz karton, tárgyi eszköz analitika
 • fejlesztési tartalék analitika
 • kisvállalkozói kedvezmény analitika
 • cégautó adó analitika
 • iparűzési adó analitika, iparűzési adóbevallás
 • veszteség analitika
 • tulajdonosi nyilvántartás
 • áru analitika
 • számlarend nyilvántartása
 • jövőbeni dátumhoz kötött (időzített) könyvelési események nyilvántartása
 • külön programként, de a kettős könyvviteli programhoz integrálva, térítés nélküli bérszámfejtő és munkaügyi program

Használja kettős könyvviteli programunkat, dobja el a „kockás” füzetét, az excel tábláit, a kézzel vezetett nyilvántartásait. Programunk vezeti az összes analitikát és maradéktalanul kiszolgálja az információ igényeket.

Feladási modul (külön rendelhető)

Feladási modul (FMOD)

A kettős könyvviteli program automatikus könyvelési részében utaltunk arra, hogy a könyvelő programunk saját vállalatirányítási rendszerünkből (konkrétan a számlázó programunkból és a pénzügyi programunkból), vagy bármely nem NOVITAX-os számlázó programból automatikusan könyvelheti a számlákat és egyéb bizonylatokat.

Az automatikus könyvelés azonban nem azonnali feldolgozhatóságot jelent, a saját és más számlázó programból érkező adatokat a „Feladási modul” fogadja és adja át a könyvelő programnak. A feladási modul elsődleges feladata tehát a saját, vagy külső számlázó programban keletkezett bizonylatok átadása a könyvelési (kettős könyvvitel, egyszeres könyvvitel) rendszereknek.

Feladás a NOVITAX integrált vállalatirányítási rendszerében
A feladás természetesen a legegyszerűbb és teljesen automatikus akkor, ha a felhasználó a teljes integrált rendszert használja, mert ilyenkor a feladandó adatok (kimenő számlák, bejövő számlák, bankszámlakivonatok, pénztárak, egyéb bizonylatok) a könyveléssel egy adatbázisban vannak, és akár azonnal könyvelődhetnek.

„Telephelyi” feladás
Kicsit bonyolultabb, ha az ügyviteli rendszer számlázó programja egy másik gépen fut (másik adatbázisban dolgozik), mint a könyvelő program. Ebben az esetben a feladás előtt közbe kell iktatni egy adatmásolást, ha szükséges egy elő feldolgozást (kontírozást) a könyvelési gépre, ettől kezdve a feladás itt is automatikus.

Feladás nem NOVITAX programból
A feladási modul egyébként használható bármely külső (nem a NOVITAX által fejlesztett programmal is, amennyiben a külső program képes a NOVITAX Kft. honlapján megtalálható feladási (import) állományok ( csv, xls, xml állományok) valamelyikét elkészíteni. A feladás az import állományból is automatikus.

Feladás a NAV xml állományból
A külső programból való feladás megvalósulhat a NAV által kötelező tartalommal és formában előírt ún. NAV xml formátumból is. A NAV xml-ből való feladás csak speciális esetben lehet automatikus, a feladandó számlákat a feladási folyamatban a könyveléshez kontírozni kell.

A feladás menete
A feladást előkészítéseképp megadhatók a feladást jellemző adatai (dátumok, bizonylattípusok, működési módok stb.), majd a feladási modul „könyveli” a hibátlan tételeket és hibalistát készít a hibás tételekről, amelyeket javításuk (kontírozásuk) utáni első feladáskor a rendszer automatikusan ismét felad.

A feladás visszatörölhető
A feladási rendszer naplózza a feladott bizonylatokat, így azok szükség esetén (tematikus hiba, korai feladás stb.) korlátozás nélkül visszatörölhetők és feladhatók.

„Másodlagos” pénztárvezetés
A feladási modul másik fő funkciójában a könyvelési adatbázisból (fordított feladással) előállítja a házi pénztári bizonylatokat és az időszaki pénztári jelentéseket. E funkciójában a kettős könyvviteli program a pénztárbizonylatok mellett elkészíti egy pénzügyi nyilvántartó program kimutatásait, mint például késedelemi kamat levelek, több fokozatú felszólító levelek, egyenlegközlők.

Ne rögzítse feleslegesen a saját, vagy a könyvelt cégek számláit, pénztárait, bankszámla kivonatait, kettős könyvviteli programunk bármely rendszerből átveszi, és rögzíti Ön helyett!

A program főbb funkcióinak összefoglalója

A kettőskönyvviteli program (NTAX) fontosabb funkciói

Rögzítéssel kapcsolatos funkciók:

 • tetszőlegesen bővíthető naplók, számlatükör, kontírozások
 • bérszámfejtési és jövedelem nyilvántartási modul, bérfeladás
 • előre kontírozott gazdasági események alkalmazása
 • adatbevitel, adatjavítások, módosítások időbeli korlát nélkül
 • könyvelés devizában, árfolyam különbözet automatikus könyvelése
 • automatikus napi árfolyam letöltés (MNB, OTP, CitiBank, Budapest Bank, MKB, K&H), banki átutalási fájl készítése
 • árfolyamok FIFO és átlagárfolyam szerinti kezelése
 • függő tételek kapcsolása, számlák automatikus kiegyenlítése
 • automatikus kompenzálás, kompenzáló levél készítése
 • skonto nyilvántartás, kiegyenlítéskor automatikus könyvelése
 • időbeli elhatárolások automatikus kezelése éven belül, és éven túl
 • eszköznyilvántartás, amortizáció könyvelése (számvitel és adótörvény szerint)
 • fejlesztési tartalék kezelés, automatikus eszközkivezetés
 • hónapzárás lehetősége
 • feladási modul segítségével tetszőleges számlázó, pénzügyi program bizonylatait importálja és ismételt adatrögzítés nélkül könyveli azokat
 • felhasználókra szabott egyedi beállítások, jogosultsági rendszer
 • súgó
 • automatikus mentés

Adónemek kezelése az eredmény adózásban:

 • kiva adóalany vállalkozás könyvelése, személyi jellegű kedvezmények automatikus kigyűjtése, és egyéb kiva korrekciók kezelése

Speciális könyvvezetésű vállalkozások kezelése:

 • eltérő üzleti éves vállalkozások kezelése
 • mikrogazdálkodó vállalkozás könyvelése, delegált számlatükörrel
 • egyéb szervezetek (non profit) könyvelése, speciális számlatükörrel, költségfelosztási funkcióval
 • másodlagos (6-os, 7-es) költségelszámolási rendszert használók
 • elő-, normál-, végelszámolás-, felszámolás alatt lévő társaság
 • könyvvezetés eltérő devizában (pl.: EUR, USD)
 • évközi nyitás lehetősége (átalakulás, beolvadás, megszűnés)

Általános forgalmi adóval kapcsolatos funkciók:

 • automatikus áfa könyvelés, ÁNYK-ba importálható áfa bevallás (65, A60, önrevíziós bevallás)
 • különleges áfák kezelése: belföldi, külföldi, közösségi, arányos áfa, használt cikk áfa, árrés áfa, eltérő árfolyamú áfa
 • fordított áfa, eltérő időszaki áfa
 • fordított adózású termékek analitikája és importja az ÁNYK-ba
 • tételes belföldi összesítő készítése
 • pénzforgalmi elszámolás teljes körű és automatikus kezelése

Beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos funkciók:

 • 01, 29, 43, Ny, TAONY, PTGSZLA bevallások, nyilatkozatok készítése, ÁNYK-ba történő importálása
 • kiegészítő mellékelt készítése, bővíthető képletekkel és táblázatokkal
 • számlarend készítése
 • INTRASTAT adatszolgáltatás készítése
 • év végén deviza átértékelés, adók összevezetése kerekítéssel, automatikus évnyitás – évzárás

Kimutatások, analitikák vezetése:

 • analitikák vezetése: vevő, szállító, áfa, eszköz, bank, deviza, fejlesztési tartalék, áru
 • munkaszámra, költséghelyre való könyvelés, vezetői információs analitikák készítése
 • főkönyvi kartonok, kivonatok, naplólisták, pénzforgalmi listák
 • cégautó adó, tulajdonosi és veszteség nyilvántartás, emlékeztetők
 • garanciális visszatartások nyilvántartása
 • pénzügyi listák (pénztárbizonylatok, kinnlevőségi lista, késedelmi kamat stb.)
 • bevételi és kiadási pénztárbizonylatok és pénztárjelentés készítése
 • egyenlegközlő, fizetési felszólító, késedelmi kamat levél készítése
 • likviditási kimutatás
 • többnyelvű főkönyvi kivonat, mérleg, eredmény kimutatás, word dokumentumként is
 • KATA adatszolgáltatás készítése
 • havi átlagos pénzkészlet vezetése
 • listák áthelyezése excel, pdf, illetve szöveges állományba

*Online letölthető termék, a kép csak illusztráció.

További termékeink

TAXA Egyszeres könyvviteli program

TAXA

Egyszeres könyvvitel

BÉR Bérszámfejtő, Munkaügyi nyilvántartó, Kifizetőhely kezelő program

BÉR

Bérszámfejtés

IPTAX

Pénzügyi rendszer