BÉR

Bérszámfejtő, Munkaügyi nyilvántartó, Kifizetőhely kezelő

program

Egyszerű kezelés, lenyűgöző tudásszint, automatikus számfejtés

BÉR Bérszámfejtő, Munkaügyi nyilvántartó, Kifizetőhely kezelő program

A bérügyvitel nagy szaktudást igénylő, soha véget nem érő, határidőkkel sújtott munkafolyamat, amelyet bérszámfejtő program használata nélkül, ma már nem lehet ellátni, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mit lehet a bérszámfejtő programra bízni, és mennyit kell a gépi számfejtés mellett a bérszámfejtőknek kézzel dolgozniuk.

A NOVITAX Kft. több évtizedes fejlesztéssel olyan programot hozott létre, amely szinte minden feladatot átvállal használójától, segíti a kezelőt a bérügyvitel minden területén. Feleslegessé teszi a kézi nyilvántartások vezetést, elvégzi a rész számításokat is, kerekít, adatot szolgáltat, bevall, közreműködik a munkaviszony létesítésében, fenntartásában, megszüntetésében.

Előkészíti a számfejtést, könnyedén gyorsan és pontosan számfejt, vezeti a bérügyvitelhez szükséges analitikákat, kiegészítő nyilvántartásokat, kezeli az összes jövedelem típust, beleértve az ellátások számfejtését is (pl. táppénz). Ismeri a folyton változó jogszabályokat, határidőre készíti el a bevallásokat, adatszolgáltatásokat. Kezeli a változó munkarend, munkaidő (pl. munkaidőkeret) adatait. Kiszámolja a teljesítménybéreket, nyilvántartja a kedvezményekre jogosító adatokat, vezeti a szabadság nyilvántartást.

Mindig naprakész, a jogszabálykövetés ingyenes, hálózatban korlátozás nélkül több számfejtő is dolgozhat egy időben, integrált ügyviteli rendszerünk részeként használva, adatokat ad és vesz át a könyvelő programjainkból.

A hatályos jogszabályok betartása érdekében javasoljuk a program január hónaptól történő használatba vételét.

Mint mondják, az ördög a részletekben rejlik, a részletekért olvassa el bérszámfejtő programunk további leírásait, de biztosíthatjuk, nálunk a részletekben sem talál „ördögöt”.

Bővebben a NOVITAX Bérszámfejtő, Munkaügyi nyilvántartó, Kifizetőhely kezelő programról

Alapnyilvántartások, analitikák

Bérszámfejtő programunk, a bérügyviteli asszisztens

Az időben történő, gyors, pontos számfejtés alapja a megfelelő alapnyilvántartások vezetése. Ennek megfelelően alakítottuk bérszámfejtő programunkat, amelyben ehhez és az automatikus számfejtéshez minden adat nyilvántartható és a számfejtési munka megkezdése előtt beállítható.

A személyek alap adatainak nyilvántartásakor jogviszonyonként megadhatók a bruttó, vagy a nettó bérek, az szja, járulékszámítás általánostól eltérő, akár személyre szabott szabályai, a havonta ismétlődő fix vagy számolható bevételek (jövedelmek, költségtérítések). Rögzíthetők a kedvezmények, levonások, letiltások automatikus érvényesítéséhez szükséges adatok. Külön analitika vezethető a cafetéria juttatásokról, a devizás napidíjakról, a személyhez nem kapcsolható, de a 08-as bevalláson bevallandó juttatásokról, a speciális pótlékokról. Nyilvántarthatók a más, vagy a korábbi munkáltatótól szerzett teljes és tört havi jövedelmek, járulékok, levonások.

A fontosabb nyilvántartások a következők:

 • munkaviszony létesítés, fenntartás és megszűntetés kezelése
 • személyi alap elérhetőségi és foglalkoztatási adatok
 • jogcímenként szja és járulék megállapítási, járulék kedvezmény adatok
 • tb ellátás számfejtési alapadatok
 • alapbérek, pótlékok, órabérek, egyéb fix jövedelmek nyilvántartása
 • előző („hozott”) munkahelytől és más kifizetőtől származó jövedelmek
 • családi kedvezmény érvényesítés adatai
 • levonás, letiltás, banki utalás adatai
 • munkaügyi és speciális foglalkoztatási (pl. megváltozott munkaképesség, iskolaszövetkezet stb.) adatok
 • személyenkénti határidő figyelés, például kötelező orvosi vizsgálat, igazolvány lejárat, születésnap, kötelező oktatás, valamilyen okmány pótlása stb.
 • személyhez nem köthető jövedelmek analitikája

Bérszámfejtő programunk, mint a jó asszisztensek általában, jóban van mindenkivel, tud adatot szolgáltatni a könyvelő programoknak, a számlázó programnak, és ha úgy adódik, akkor ezekből a programokból (könyvelő programok, (egyszeres könyvviteli program, kettős könyvviteli program), számlázó program, pénzügyi program át is vesz adatokat, például a kompenzációs felárral értékesítőket, reprezentációs könyvelési tételeket stb.).

Bérszámfejtő programunk mindenki által szabadon hozzáférhető kalkulátora, a bér kalkulátor a következő évi jogszabályok ismertté válása után rövid idővel segíthet a következő évi jövedelmek tervezését.

Ha nem győzi egyedül, vagy nem szeretné az időszakosan ismétlődő, időrabló és unalmas munkát saját maga végezni, ha szeretne maga mellé egy bérügyviteli szakértőt, aki érdemben segíti munkáját és betölti az asszisztens szerepét, használja bérszámfejtő programunkat, a BÉR programot.

Automatikus számfejtés

Bérszámfejtő programunk szinte magától számfejt

A bérszámfejtő programunkba épített automatizmusok, a képernyőn megjelenő adatok felépítése jelentősen egyszerűsíti a bérszámfejtő munkáját. A számfejtési képernyőn jól áttekinthető formában azonnal ellenőrizhető a számfejtett adatok helyessége, a bruttó bér, a nettó bér, az szja és a járulék levonások, a vállalkozás által fizetendő adók, járulékok. Jól láthatók a számfejtett jövedelmek, azok számfejtési jogcímenkénti bontása, a jövedelmet érintő adók, járulékok, letiltások, levonások és azok levezetései.

A számfejtés előtt rögzíthető a munkaidő keret, akár az általánostól eltérő munkarend, a beosztás és a tényleges jelenlét. Megadhatók az állandó bérek, jövedelmek, levonások, letiltások, amelyek alapján a program személyenként vagy minden személy részére (csoportos számfejtés) automatikusan számfejt a számfejtési adatok azonnal megjelenhetnek a képernyőn.

Az automatikus bérszámfejtéshez vezetett fontosabb analitikák a következők:

 • az alap és az attól eltérő munkarend nyilvántartása
 • munkaidőkeret vezetése
 • beosztás vezetése
 • jelenléti ív vezetése
 • munkaidő analitika vezetése
 • munkaidő keret teljes körű kezelése
 • távolléti díj számolása
 • túlórák és egyéb pótlékok megállapítása, számfejtése
 • számfejtési, járulék megállapítási módok beállíthatósága
 • pótlékok kézi rögzítése
 • személyhez nem köthető jövedelmek analitikái
 • teljesítménybér egyedi fejlesztése

A havi jövedelmek automatikus vagy kézi számfejtése során keletkezett adatokból a program előállítja és elkészíti a bérkifizetés (utalás), alapdokumentumait, a könyvelési feladásokat az adatszolgáltatásokat és a bevallásokat. Az időadatok rögzítése után tehát bérszámfejtő programunk jogviszonyonként automatikusan számfejt, vezeti az analitikákat, utalja a jövedelmeket, adókat, járulékokat. Elkészíti és feltölti az ÁNYK nyomtatványokba a havi negyedéves és éves bevallásokat, adatszolgáltatásokat, a bérszámfejtés adatait feladja a könyvelési rendszereknek.

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartási rendszer

A cafetéria nyilvántartási rendszer személyenként, cafetéria (számfejtési) jogcímenként nyilván tartja a személyek által választott cafetéria juttatásokat, az igénybevételük ütemezését és a tényleges igénybevételt. A juttatásokat meg lehet adni kifizetendő (nettó) vagy adóval, járulékkal növelt (bruttó) összegben.

A program már a tervezéskor, de később az igénybevétel során ellenőrzi az egyes juttatások jogszabályokban meghatározott határértékeit, a határérték feletti juttatásokat átminősíti. A rendszeres juttatások havi bontásban való rögzítését számos automatizmus segíti.

A cafetéria nyilvántartásban előírt juttatásokat, a program, ha szükséges arányosítás után, automatikusan számfejti.

Az automatikus számfejtés mellett a nyilvántartásból a következő információk kérhetők le:

 • éves cafetéria terv
 • cafetéria nyilatkozat
 • cafetéria juttatás átvétele
 • cafetéria éves elszámolás

A cafetéria tervezéséhez ajánljuk még figyelmükbe cafetéria kalkulátorunkat

Ellátások számfejtése

Ellátások számfejtése (OEP engedélyes TB modul)

Bérszámfejtő programunk elsősorban a számfejtést megalapozó adatatok (több évre kiterjedő 08-as adatszolgáltatások adatai, munkaidő és jövedelem adatok stb.) alapján a következő ellátásokat számítja és számfejti:

 • táppénz
 • baleseti táppénz
 • gyermekápolási táppénz
 • csecsemőgondozási díj
 • gyermekgondozási díj

Az ellátások számfejtése mellett a program a következő előírt és nem előírt kimutatásokat, készíti el:

 • EB16 elszámolás
 • jelentések (I., II., III., gyed)
 • kifizetési utalvány
 • segélyezési pénztárnapló
 • segélyezési egyéni lap
 • gyáp címén igénybe vett táppénz nyilvántartási pótlap
 • havi fizetési jegyzék
 • baleseti jegyzék
 • előzménykérő-közlő lap
 • értesítés a táppénzjogosultság időtartamáról
 • nyilatkozat gyáp igényléshez
 • határozat és végzés minták
 • balesettel kapcsolatos jegyzőkönyvek, nyilatkozat

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya az S01/249- 2/2014-es iktatószámon, 2014. 05. 12-én engedélyezte a Novitax Kft. bérszámfejtő programjával az következő nyomtatványok számítógépes kiállítását:

 • adatmegállapító lap (KPE 230)
 • segélyezési pénztárnapló (KPE 260)
 • kifizetési utalvány (KU 100)
 • előzménykérő-közlő lap (KPE 30)
 • értesítés a táppénzjogosultság időtartamáról (KPE 130)
A bérszámfejtő program fontosabb funkciói

Személy nyilvántartási-, munkaügyi-, jövedelem elszámolási-, és TB kifizetőhelyi modul

Számfejtési és adózási módok:

 • Számfejthető jogviszonyok: alkalmazottak, társas vállalkozás tagjai, tanulók, egyéni vállalkozók, bedolgozók, egyéb jogviszonyok (pl. megbízási szerződéssel rendelkezők, önálló tevékenységet végzők stb.) mezőgazdasági őstermelők; egyszerűsített foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak számfejtése
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozás tagjainak minimálbér alapján számolt kötelezettség kezelése
 • egyszerűsített foglalkoztatottak ki-bejelentése, számfejtése, igazolása
 • EKHO-s jövedelmek kezelése
 • közfoglalkoztatott személyek speciális számfejtési eseteinek kezelése
 • törzsállományok: FEOR, TEÁOR, ÖVTJ
 • korlátlanul bővíthető számfejtési jogcímek
 • havibéres, órabéres és teljesítménybéres számfejtés
 • Magyarországon mentesített jövedelmek kezelése
 • műszak-, túlóra- és az egyéb pótlékok kezelése időbéres bérezési forma esetén is
 • számfejtés a kifizetéskori, és a kifizetéstől eltérő időszakra, utólagos számfejtések
 • költséghely, munkaszám, kifizetőhely, részleg kezelés
 • a jövedelmek, levonások, járulékok arányosítása, a levonási korlátok figyelése, bruttó bér kalkulátor

Speciális esetek:

 • munkaidő keret kezelése (munkarend, beosztás, jelenlét, keret végi elszámolás)
 • TB kifizetőhely kezelése (ellátások kiszámítása, számfejtése, jelentése, EB elszámolás, adatmegállapító lap készítése, határozatok, végzések, baleseti jegyzőkönyvek, egyéb nyomtatványok)

Nyilvántartások:

 • munkaidő, munkaóra analitika, szabadság nyilvántartás (akár órákban is)
 • cafetéria nyilvántartás
 • korábbi munkahelyről hozott adatok nyilvántartása
 • napidíj, valamint a német és francia minimálbér devizás kezelése
 • kötelezően előírt tb, munkaügyi nyilvántartások vezetése
 • személyhez nem köthető nyilvántartások: telefonhasználat, társasháznak fizetett SZJA
 • a letiltás, és pótlék analitikában szereplő letiltásokat, jövedelmek automatikus érvényesítése
 • szociális hozzájárulási adó kedvezményeinek érvényesítése

Listák, adatszolgáltatások, nyilatkozatok, feladások:

 • részletes és összevont időanalitika, dolgozói névsor, személyi lap, munkaügyi karton
 • jövedelemanalitika bérjogcímenként, tevékenységenként, utókalkulációs listák
 • havi listák: aláíróív, bérjegyzék, számfejtési lap, banki utalások (elektronikus formában is)
 • éves listák: bér, tb, és EHO karton, adóigazolások, bérösszesítők
 • utalandó jövedelmek listája, csoportos, és egyéni átutalások – akár fájl formátumban is
 • listák importálása PDF, excel, rtf formátumba
 • kilépő dolgozók teljes körű adatszolgáltatása
 • év végi adatszolgáltatás
 • „BIKE (Nyenyi)” adatszolgáltatás – nyugdíjemeléshez, nyugdíjba menetel esetén
 • ÁNYK-ba importálható nyomtatványok: T1041 (41INT, 42E, 44D, MUNK ), 08, 08INT, 58, NY, M30, M29, 53, OEP foglalkoztatói igazolás, OEP igénybejelentés
 • őstermelői adatszolgáltatás (felvásárlási jeggyel kapcsolatos is)
 • nyilatkozatok készítése (családi kedvezmény, adóelőleg)
 • igazolások készítése (munkáltatói igazolás, foglalkoztatói igazolás)
 • havi és éves statisztikák
 • bérfeladás az egyszeres (TAXA) és kettős könyvelés (NTAX) felé, akár munkaszámonként, költséghelyenként
 • feladási bizonylat adatállományba is (txt formátumba)

A BÉR programcsomag korlátlan számú vállalkozás, korlátlan számú munkavállalójának jövedelem elszámolására alkalmas.

*Online letölthető termék, a kép csak illusztráció.

További termékeink

NTAX Kettős könyvviteli program

NTAX

Kettős könyvvitel

TAXA Egyszeres könyvviteli program

TAXA

Egyszeres könyvvitel

IPTAX

Pénzügyi rendszer

UTAK Útnyilvántartó program

UTAK

Útnyilvántartó