TAXA

Egyszeres könyvviteli

program

A bizonylatot nem rögzíti, de minden mást elvégez

TAXA Egyszeres könyvviteli program

Az egyszeres könyvvitel (egyéni vállalkozók, egyszeres könyvvitelt vezető „egyéb szervezetek”, kata szerint adózok stb. könyvelése) jóval több, mint a pénztárkönyv, vagy a naplófőkönyv vezetése. Kezelni kell a pénzforgalmi szemléletet, az áfa könyvelésének speciális szabályait (pl. halasztás), az egyszeres könyvvitelen belüli adózási formákat, az adóbevallások elkészítéséhez szükséges analitikákat, a devizában kiállított bizonylatokat. Időről időre bevallásokat kell készíteni, nyilván kell tartani az áfa halasztásokat, információkat kell szolgáltatni a megbízóknak. A legtöbb vállalkozásnál a könyvelőtől elvárják a bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátását, a bérszámfejtéshez tartozó adatszolgáltatások, egyéb bevallások, kilépő papírok elkészítését.

Az egyszeres könyvvitel vezetése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tehát nagy szaktudást igénylő, soha véget nem érő munkafolyamat, amelyet könyvelő program használata nélkül ma már nem lehet ellátni, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mit lehet a könyvelő programra bízni, és mennyit kell az ügyviteli szoftver mellett a könyvelőnek dolgoznia.

A NOVITAX Kft. több évtizedes fejlesztéssel olyan egyszeres könyvviteli programot fejlesztett, és ajánl a figyelmükbe, amely a naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetése mellett ellátja és segíti a könyveléssel együtt végzendő összes feladatot, könyveli a devizában kiállított számlákat és kiegyenlítéseiket.

Megfelel a mindenkori áfa és egyéb jogszabályoknak, elkészíti és beadja (feltölti) az összes adó bevallást és adatszolgáltatást, vezeti a jogszabályi előírások és a vállalkozói igények kielégítéséhez szükséges analitikákat, naprakész. Vezeti az eszköz analitikát, eszköz kartont, számfejti és automatikusan könyveli a béreket és egyéb jövedelmeket. Az egyszeres könyvviteli programunk az integrált vállalatirányítási rendszerünk moduljaként is használható.

Egyszeres könyvelő programunk mindenki által szabadon hozzáférhető kalkulátora, az adó kalkulátor a következő évi jogszabályok ismertté válása után rövid idővel segíthet a következő évi gazdálkodás, a fizetendő adók tervezésében.

Mint mondják, az ördög a részletekben rejlik, a részletekért olvassa el egyszeres könyvviteli programunk további leírásait, biztosíthatjuk, nálunk a részletekben sem talál „ördögöt”.

Bővebben az TAXA egyszeres könyvviteli programról

A kezelt könyvelési, adózás módok

Egyszeres könyvviteli programunk kezel minden egyszeres könyvvezetési módot, gazdálkodási formát!

Könyvelő program választása előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a kiválasztott program kezeli-e az általánostól eltérő könyvvezetési, gazdálkodási módokat. Például azért, hogy könyvvezetési mód váltás miatt ne kelljen könyvelő programot váltani, vagy egy könyvelőirodában a használt könyvelő program hiányosságai miatt ne kelljen ügyfelet visszautasítani, vagy új szoftvert beszerezni.

A NOVITAX Kft. egyszeres könyvviteli programja kezel minden könyvvezetési módot, gazdálkodási formát, hosszú távon ad biztonságos megoldást a változásokra is.

Az általános könyvvezetés mellett a TAXA program által kezelt fontosabb könyvvezetési módok a következők:

 • egyéni vállalkozások
 • non profit vállalkozások
 • kata szerint adózó vállalkozások
 • eva szerint adózó, bevételi nyilvántartást vezető vállalkozások
 • devizás bizonylatok, kivonatok könyvelése
 • szüneteltetés, öröklés, megszüntetés kezelése
 • társasház kezelés (külön modul)
 • évközi és éven túli adózási forma változások (pl. kata-ból szja- ba stb.)

Alapozza meg fejlődését, döntsön hosszú távra, válassza a NOVITAX egyszeres könyvviteli programot, egy programban megkap mindent!

Az áfa kezelése teljes körű

Egyszeres könyvviteli program, az áfa szakértő!

Az egyszeres könyvvitel vezetése mellett az általános forgalmi adó mindenkori előírásainak való időben megfelelés a könyvelési tevékenység kiemelt feladata. Persze nincs nagy gond, ha a vállalkozás csak az általános szabályok szerint adózik, bár itt is lehet egy kis pénzforgalmi, fordított áfa, vagy belföldi összesítő nyilatkozat, és bármikor keletkezhet, vagy érkezhet olyan bizonylat, amely áfa kezelése eltér a megszokottól.

A bonyolultabb esetek kezeléséhez a könyvelőnek általában bújnia kell a jogszabályokat, az internetet, esetleg be kell vonnia könyvelő társait, ha nincs olyan programja, amely áfa szakértőként érdemben tudja segíteni a munkáját. Nos a NOVITAX Kft. egyszeres könyvviteli programja a mindenkori jogszabályokat ismerő, minden estet kezelő áfa szakértő, amely egyszerű kérdés – felelek módon a bonyolultabb esetekre is megadja a választ. Ráadásul a könyvelő helyett elkészít minden áfa bevallást, segéd listát, számolja a különleges áfa-kat.

Néhány példa:

 • a képernyő „help” funkcióval segíti az áfa helyes könyvelését
 • kezeli a 45 napos áfa halasztását
 • kiszámolja és könyveli az általános, a közösségi és a fordított és más áfa-s tételeket
 • kezeli a pénzforgalmi áfa-s tételeket
 • kiszámolja, és könyveli a használt cikk és idegenforgalmi áfa-t
 • bevallási időszakonként kiszámolja és könyveli az arányos, és használt cikk átlag áfa-t
 • kezeli és könyveli a közösségi országok áfa kulcsai szerint könyvelendő bizonylatokat
 • bevallási időszakonként minden sorát kitöltve, elkészíti a 65-ös áfa bevallást
 • összeállítja a fordított áfa-s bizonylatokról beadandó kiegészítő nyilvántartásokat
 • bevallási időszakonként elkészíti a közösség és belföldi összesítő nyilatkozatokat
 • érzékeli az áfa önrevíziót okozó bizonylatokat, és automatikusan elkészíti az önrevíziót

Használja áfa szakértőnket, egyszeres könyvviteli programunkat, nem lesz több gondja az áfa bevallásokkal, nem kell kiegészítő nyilvántartásokat vezetnie, nem kell más szakértőre támaszkodnia.

Az ellátott fontosabb funkciók felsorolása

Egyszeres könyvviteli program (TAXA) főbb funkciói

Rögzítést, kezelés, listázás:

 • többtételes bizonylatok rögzítésének lehetősége, egyéb kezelést segítő funkciók
 • teljes körű automatikus áfa könyvelés, pénzforgalmi áfa , 45 napos halasztás kezelése
 • speciális áfák kezelése (arányos, árrés szerinti, használt cikk, alanyi mentes áttérés kezelése), és önrevízió készítése
 • automatikus közvetett költségfelosztás egyéb szervezeteknek
 • könyvelési év zárása, következő év gépi nyitása
 • adófolyószámla és adóelőleg lista
 • eredmény kimutatás, eredmény levezetés (53 bevallásnak megfelelően), eredmény kalkulátor, eredménytervezés
 • bevételi nyilvántartás és költségszámla nyilvántartás evásoknak és katásoknak,
 • pénztárkönyv és naplófőkönyv tételes és összesített vezetése
 • eszközanalitika (kartonok, selejtezési és üzembehelyezési jkv., állományba vételi bizonylat, fejlesztési tartalék nyilvántartás)
 • számviteli és adótörvény szerinti amortizáció számítás egyéb szervezeteknek
 • veszteség és cégautó nyilvántartás, cégautó adó számítás, km átalány számítás, iparűzési adó számítás
 • áru analitika
 • folyószámla listák, kompenzációs, egyenlegközlő, felszólító levelek készítése, tartozás egyeztető, késedelmi kamat, számlák korosítása listák
 • kimutatások, listák küldése e-mailben ügyfelek részére
 • átlagos pénztáregyenleg számítás egyéb szervezeteknek
 • bizonylatok bemásolása számlázóból és külső fájlból
 • cégenkénti adónaptár vezetése, határidő figyeléssel

Kezelt adózási módok:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó
 • egyszerűsített vállalkozói adó (bevételi nyilvántartás)
 • kisadózó vállalkozások tételes adója
 • átalányadó

Bevallások, adatszolgáltatások (átimportálás ANYK-ba):

 • 65 (M lapok)
 • A60
 • 01
 • 43
 • 53
 • KATA
 • K102
 • 29
 • egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója (ANYK PK-141)
 • INTRASTAT adatszolgáltatás

Társasházi nyilvántartási rendszer:

 • egyenlegközlők
 • felszólító levelek
 • tulajdonosi folyószámlák
 • jegyzőkönyvek
 • meghatalmazások
 • meghívók

Bérszámfejtési és jövedelem-nyilvántartási modul:

 • automatikus bérfeladás
 • havi bérszámfejtési listák
 • bérösszesítők
 • éves bérösszesítők
 • jogcím-analitika
 • év végi jövedelemigazolások
 • adó- és tb-adatszolgáltatások

*Online letölthető termék, a kép csak illusztráció.

További termékeink

NTAX Kettős könyvviteli program

NTAX

Kettős könyvvitel

BÉR Bérszámfejtő, Munkaügyi nyilvántartó, Kifizetőhely kezelő program

BÉR

Bérszámfejtés

IPTAX

Pénzügyi rendszer