Vajon az M30-as adatszolgáltatás egyenértékű a kinyomtatott és kézzel aláírt dokumentummal?

A kérdés, amelyet többször feltettek nekünk, kiválthatja-e az elektronikusan aláírt és dátum bélyegzővel ellátott dokumentum a kézi aláírást. Mivel a probléma bennünket is foglalkoztatott, a témában állásfoglalást kértünk a NAV illetékeseitől. Tudjuk, hogy az állásfoglalás "szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír", de azért tekinthetjük azt mértékadónak, iránymutatónak, ezért annak lényegét megosztjuk Önökkel.

Kérdésünk lényege az volt, hogy az elektronikusan aláírt és a WebBér program bérszámfejtő fiókjaiba feltöltött elektronikusan aláírt "M30-as" adatszolgáltatás egyenértékű-e a kinyomtatott, és kézzel aláírt dokumentummal.

A válasz lényege, hogy igen, amelyet a következőkkel indokoltak:

"A leírtak alapján jogszerűnek kell tekinteni azt is, ha a kifizető, munkáltató az igazolást elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesíti. Elmondható, hogy a kifizető, munkáltató döntése, hogy a dokumentumot milyen technikai megoldás segítségével hitelesíti.

A fentiek alapján jogszerűnek tekinthető, ha az összesítő igazolás egy erre a célra létrehozott webes felhasználói fiókban érhető el az érintett munkavállaló számára, amelyhez kizárólag a munkavállaló tud hozzáférni.


Mindezek alapján nincs jogi akadálya az összesített igazolásnak, járulékigazolásnak a megkeresésben foglaltak szerint történő kiadásának."


Ugyan a kérdést az M30-as vonatkozásában tettük fel, de a válasz véleményünk szerint kiterjeszthető más dokumentumokra is, így például a számfejtési lapra is.

Mint köztudott, a Novitaxnál igénybe vehető az e-aláírás, és az időbélyegző, bármely digitális dokumentumra (az erre vonatkozó igény jelzése után), így a WebBér használatával nem csak a számfejtésében, hanem a számfejtési adatok visszajuttatásában is teljes mértékben kiküszöbölhető a papírmunka.

Az e-aláírással ellátott dokumentumok ügyfélhez való eljuttatásához egyébként használhatják a WebTax ingyenes kommunikációs modulját is.

Üdvözlettel:
Novitax Kft.

novitax.hu
Ez az üzenet üzleti/hivatali titkokat, valamint személyes adatokat tartalmazhat. Társaságunk a személyes adatokat az Általános Uniós Adatvédelmi Rendelet (EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. rend.) előírásai, a titkok védelmét a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint látja el. Jogi szabályozásunk megtalálható a weboldalunkon.

Az üzenet kizárólag a Címzettnek szól. Azon Személyek, vagy Cégek, akik nem címzettjei, jogosultjai ennek az üzenetnek, nem ismerhetik meg, nem továbbíthatják, nem dolgozhatják fel.

Amennyiben ezt az üzenetet valamely, az internet sajátosságainak következtében felmerülő okból tévesen kapta meg, úgy kérjük, semmisítse meg és értesítse az üzenet küldőjét. Felhívjuk figyelmét, hogy a levélnek mind címzettje, mind tartalma harmadik személynek beavatkozásával befolyásolható, ezekből az okokból fakadó következményekért - mint illetéktelen címzett, hamisított tartalom, vírus - nem vállalunk felelősséget.

Novitax.hu  Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondoljon a környezetére!/Before printing think about environmental responsibility!