Tisztelt Partnerünk!

Néhány esetben talán Önök is tapasztalhatták, hogy regisztrációs eljárásunk már nem minden esetben tudta követni a számítástechnika legújabb fejlesztéseit, ha ez Önöknek időnként bosszúságot okozott, elnézésüket kérjük.

Azért, hogy ez 2019-től már ne fordulhasson elő, az online lehetőségeket is felhasználva, egy teljesen új regisztrációs eljárást fejlesztettünk, amely reményeink szerint egyszerűbb lett, kevesebb emberi beavatkozást igényel, de mindenképp kiküszöböli a korábbi problémákat (a részletekről majd később).

Az online megoldás miatt az új eljárásban kiemelkedő szerepe van annak az email címnek, amelyet Önök 2018-ban elsődleges email címként jelöltek. 2019-től ezt tekintjük a "Regisztráció kezelő" email címnek.

A regisztráció kezelő email címre másolatként elküldünk minden olyan eseményt, amely az adott cég regisztrációját érinti, ha új gépet, vagy új céget regisztrálnak más engedélyezett email címről. A regisztráció kezelő email címnek lesz joga regisztrált gépek, vagy cégek regisztrációjának visszavonására is.

Másképp fogalmazva a regisztráció kezelő kapja meg azt a jogosultságot, amellyel kioszthatja és kézben tarthatja saját cége programhasználati jogait, például azzal, hogy meghatározhatja a további regisztrációs email címeket.

Ezért fontos még áttekinteni a 2018-ban nem fő email címként, de regisztrációs jogosultsággal megadott további email címeket is, mert azok regisztrálási jogosultsága 2019-ben megmarad.

Az Önök cégének 2018-ban a következő email címeken volt regisztrációs jogosultságuk. Az első email cím a fő (regisztráció kezelő) email cím:

- regemailcimek -

Kérjük, hogy a közölt listát 2018.12.12-ig nézzék át, és ha abban változást szeretnének, akkor az ehhez szükséges nyilatkozatunkat kitöltve, cégszerűen aláírva küldjék vissza hozzánk, hogy azt nyilvántartásunkon át tudjuk vezetni. Csak a nyilatkozaton közölt változtatásokat fogadjuk el és legalább egy email cím megadása kötelező!

A 2019-ben is használható regisztrációs email címek pontos megadásával saját érdekeiket védik, ez talán Önöknek is megéri azt a néhány percet, amelyet az email címek pontosítására fordítanak.

Köszönettel és üdvözlettel:
NOVITAX Kft.

novitax.hu
Ez az üzenet üzleti/hivatali titkokat, valamint személyes adatokat tartalmazhat. Társaságunk a személyes adatokat az Általános Uniós Adatvédelmi Rendelet (EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. rend.) előírásai, a titkok védelmét a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint látja el. Jogi szabályozásunk megtalálható a weboldalunkon.

Az üzenet kizárólag a Címzettnek szól. Azon Személyek, vagy Cégek, akik nem címzettjei, jogosultjai ennek az üzenetnek, nem ismerhetik meg, nem továbbíthatják, nem dolgozhatják fel.

Amennyiben ezt az üzenetet valamely, az internet sajátosságainak következtében felmerülő okból tévesen kapta meg, úgy kérjük, semmisítse meg és értesítse az üzenet küldőjét. Felhívjuk figyelmét, hogy a levélnek mind címzettje, mind tartalma harmadik személynek beavatkozásával befolyásolható, ezekből az okokból fakadó következményekért - mint illetéktelen címzett, hamisított tartalom, vírus - nem vállalunk felelősséget.

Novitax.hu  Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondoljon a környezetére!/Before printing think about environmental responsibility!