Számlatömbök kijelölése a NAV xml tükrében!

A számlaszámok egyediségének fontosságára már szeptember elején felhívtuk a figyelmüket. A téma azonban az évváltás miatt újra fontos lehet, és azóta bizonyos tapasztalatokra is szert tettünk, ezért kérjük, ha bármilyen számlázó programot használnak, levelünket olvassák el.

A számlaszámok képzésének jogszabályban nem rögzített, de elterjedt gyakorlata szerint a számlaszámok két részből tevődnek össze, van egy fix rész (ezt nevezzük számlatömb azonosítónak, vagy számlatípusnak) és van egy sorszám része. A számlaszám egyediséget a NAV a teljes számlaszámra (számlatömb azonosító+sorszám) vizsgálja.

A számlázó programok csak részben tudják kiszűrni a számlaszám ismétlődéseket, ezért kérjük, hogy a számlaszámok (különösen a számlaszám fix része) jövőbeni kialakításánál vegyék figyelembe az általunk leírtakat.

Ha a számlaszám ismétlődést a NAV már észleli először (a beküldött számlát a NAV ilyen hibával visszautasította), akkor azt a számlát sztornózni kell, majd az új számlatömbből ismét ki kell állítani a számlát, amelyet a NAV már nem fog ezzel a hibaüzenttel elutasítani.

A számlaszámok egyediségének korábban is követelmény lett volna, de nem volt központi ellenőrzés, ezért speciális esetekben, a számlatömbök hibás kijelölése miatt mégis előfordulhatott adószámon belüli számlaszám ismétlődés, amelynek így eddig nem volt következménye, például a következő esetekben:

Évváltás
Jelenlegi ismereteink szerint a NAV-nál nincs "évváltás", a számlaszámok egyediségét a teljes számlaállományra (az "élet" indulásától (az első számla beküldésétől) végtelen ideig) vizsgálja. Ezért évváltáskor minden évben új számlatömböket kell kijelölni, vagy olyan induló sorszámot kell megadni, amely biztosítja a számlák évek közötti folyamatos sorszámozását (ez utóbbi megoldást nem javasoljuk, mert nagyobb a hibázás lehetősége).

Az évváltásnál nemcsak a számlaszámra, hanem a számla tétel számra is figyelni kell. Mert egy rejtélyes ok miatt a NAV most azt követeli meg, hogy egy számla módosítási láncon belül (számla, számlát módosító, esetleg sztornózó számlák) ne legyen két azonos számlatétel szám (nálunk eddig nem is voltak tételszámok).

A NAV xml által diktált módosítási rendszer egy másik következménye, hogy egy módosított számla átnyitásakor a program át fogja nyitni a számlára vonatkozó össze módosító (sztornó) számlát is. Ezért a saját rendszerünkön belül meg tudunk felelni az azonos tételeket kizáró követelménynek (a módosító számlák átnyitásának nem ez az egyetlen oka).

Tehát, ha 2019-ben egy olyan számlát kell módosítani, amely 2018-ban be lett küldve a NAV-hoz, akkor annak tételsorszámozását az utoljára beküldött bizonylat sorszámához kell igazítanunk (attól eggyel nagyobb lesz). Ha a számlát 2018-ban nem a Novitax számlázó (RAXLA) küldte be, akkor nem lesz információnk arról, hogy mi legyen a módosító számla induló tételszáma. Ezért ezt az információt a számla nyitó számlaként való rögzítésekor kell majd megadni (erre lesz majd mező a számlafejben).

Telephelyi számlázás
Amennyiben a számlák egymástól független számítógépeken készülnek, akkor figyelni kell arra, hogy a telephelyeken eltérő számlatömbök legyenek, így biztosan elkerülhető a számlaszám ismétlődés.

Egy áfa csoportba tartozó cégek számlaszámai
Mivel a NAV xml jelenlegi előírásai szerint az áfa csoport minden tagjának a csoport adószámán (a csoport adószám kilencedik jegye 5-ös) kell adatot szolgáltatnia, ezért a csoporttagok között nem lehet egynél többször ugyanaz a számlatömb, mert az a csoporton belüli számlaszám ismétléshez vezet (Pl. nem lehet két tagnak a számlaszám előtagja KI18 stb).
Itt például egy jó megoldás lehet, a csoporttagokhoz sorszám re3ndelése (01. 02. stb.), és a sorszám dátum elé való beillesztése (pl. KI0118, KI0218 stb.).

Vegyes (gépi/kézi) számlázás
A kézzel kiállított számlákat a "NAV online" számlázó program felületén utólag rögzíteni kell, a számlatömb nyomtatványok számozása kizárja a számlaszám ismétlődést. Ha a kézi számlázás mellett számítógépes számlák is készülnek, akkor a gépi számlatömböket úgy kell kijelölni, hogy az ne okozzon számlaszám ismétlődést a kézi számlatömbökkel.

Több számlázó program egyidejű használata
Amennyiben az adott vállalkozás több számlázó programot is használ, vagy évközben vált számlázó programot, a számlatömbök kijelölésénél figyelni kell arra, hogy ki legyen zárva a számlaszám ismétlődés lehetősége.

Üdvözlettel
NOVITAX Kft.

novitax.hu
Ez az üzenet üzleti/hivatali titkokat, valamint személyes adatokat tartalmazhat. Társaságunk a személyes adatokat az Általános Uniós Adatvédelmi Rendelet (EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. rend.) előírásai, a titkok védelmét a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint látja el. Jogi szabályozásunk megtalálható a weboldalunkon.

Az üzenet kizárólag a Címzettnek szól. Azon Személyek, vagy Cégek, akik nem címzettjei, jogosultjai ennek az üzenetnek, nem ismerhetik meg, nem továbbíthatják, nem dolgozhatják fel.

Amennyiben ezt az üzenetet valamely, az internet sajátosságainak következtében felmerülő okból tévesen kapta meg, úgy kérjük, semmisítse meg és értesítse az üzenet küldőjét. Felhívjuk figyelmét, hogy a levélnek mind címzettje, mind tartalma harmadik személynek beavatkozásával befolyásolható, ezekből az okokból fakadó következményekért - mint illetéktelen címzett, hamisított tartalom, vírus - nem vállalunk felelősséget.

Novitax.hu  Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondoljon a környezetére!/Before printing think about environmental responsibility!