Elérhetőségeink: 1105 Budapest, Gitár utca 4. Telefon: 263-2363 Fax: 262-6417
Számlázó rendszer (TAXLA) bővebb leírása

Számlázás

A program telepítése és a számlázó cég alapadatainak rögzítése után azonnal kiadhatók a számlák, ehhez a vevő adatait a számlaírás közben elegendő nyilvántartásba venni. Ilyenkor a program úgy használható, mint egy számlatömb, a megjelenő képernyőn ki kell tölteni a rovatokat. A számlázás megkönnyítésére a számlákon szereplő, szinte minden adat törzsállományokban rögzíthető, így egy kevés előre dolgozás után a számlák összeállíthatók a törzsadatokban rögzített adatokból. A vevő adatain kívül törzs adatként rögzíthető a cikk, a besorolás, az áfa adatok, többféle számlaszöveg, aláírás, mennyiségi egység, többféle ár. A program több szabály alapulvételével, a számla kelte alapján kitölti a teljesítés, és a fizetési esedékesség dátumát. Egy számlán korlátlan számla tétel rögzíthető, a tételek a számla tárolása előtt visszanézhetők, javíthatók, a számla tárolása előtt megtekinthető a nyomtatási formátum (próba számla nyomtatható), szükség esetén a próbaszámla tárolható, amelyből később előállítható a tényleges számla. A számlákon a kötelező adattartalmon felül további tetszőleges adatok is rögzíthetők (pl. munkaszám, költséghely, kontírozás stb.), amely adatok a számla tárolása, és nyomtatása után is szabadon módosíthatók. A számlaíró programmal kiállított számlák megjeleníthetők számlaként, egyszerűsített (készpénzes) számlaként, akár mátrix típusú-, vagy blokknyomtatón.

 

Az áfa kezelése

A NOVITAX Kft. minden programja (a kettős könyvviteli, az egyszeres könyvviteli, és a számlázó program) egységes áfa rendszerben működik. Az áfa rendszert folyamatosan igazítjuk az áfa törvény, és az áfa bevallási nyomtatványok (belföldi áfa bevallások, közösségi áfa bevallás) változásaihoz. Ebből következően a számlázó programunkkal készített minden, az áfa törvényben, és az áfa bevallásokban előforduló áfa kategória, és áfa mérték (akár a korábbi évek áfa kulcsai) megadható. A rendszerből következik, hogy az áfa elmaradása esetén (pl. fordított áfa, egyéb okból áfa mentes, vagy különleges áfa) a program a számlákon automatikusan feltűnteti az áfa elmaradásának okát (a megjelenítendő szöveget a program kezelője is megadhatja). Az áfa változásokat akár évközben is, külön térítés nélkül úgy vezetjük át programjainkon, hogy az új áfa kategóriák, és áfa mértékek az áfa bevallásokon is a helyükre kerüljenek, ehhez a program használójának semmi sem kell a programon változtatnia. Devizás számla esetén a számlában feltűntetett áfa-t, akár az áfa alapjától eltérő árfolyamos számolva a program forintban is feltűnteti a számlákon. Az egységes áfa rendszer alapján egyszerűsített áfa analitikát a számlázó program is készít, és ez a rendszer teszi lehetővé, hogy a számlázó programmal rögzített számlákat könyvelő programjaink újabb rögzítés nélkül, áfa bevallás készen, automatikusan könyvelik.

 

Devizakezelés

A számlarögzítő programmal a számlák bármilyen pénznemben is kiállíthatók, készülhetnek csak forintban, csak devizában, forintban, és devizában. A programmal minden olyan banktól, amely ezt lehetővé teszi, automatikusan lekérhetők a napi árfolyamok (pl. MNB, OTP, MKB, K&H, Citibank, Budapest Bank stb.). A devizában készülő számlák esetén a program kötelezően elvárja az árfolyam alapdevizában (amely nem feltétlenül forint) történő megadását, amely alapján, a számlán való megjelenítéstől függetlenül tárolja a számla forint értékét is. A pénzügyi program használata esetén a program többféle árfolyamkezelést biztosít: tételes (minden számlához a napi árfolyam rendelődik), fifo szerinti árfolyamkezelés, súlyozott átlagárfolyam kezelés. Devizás számláknál a program lehetővé teszi, hogy a számla áfa nélküli összege, és az áfa más árfolyamon legyen megadva, ilyen esetben az eltérő árfolyamon számolt áfa-t forintban meg is jeleníti a számlán. Kezeli azt az esetet, amikor a felek deviza elszámolásban állapodnak meg, de a számlák forintban készülnek. A pénzügyi rendszer használata esetén a számlakiegyenlítéskor a program számolja az árfolyam különbözetet.

 

Előlegszámla, Pro-forma számla, és más dokumentumok kezelése

A számlázó programmal a számlákon kívül más bizonylatok is kiállíthatók, és tárolhatók. A leggyakrabban használt kapcsolódó bizonylat az előlegszámla, amelyet a program a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően beszámít a végszámlába. A számlázó programmal a számlákon kívül kiállíthatók még a következő bizonylatok:

 • Előlegszámla
 • Szállítólevél
 • Díjbekérő (díjértesítő) bizonylat
 • Előzetes (pro forma) számla
 • Bizományosi szerződés
 • Munkalap
 • Felvásárlási jegyek
 • Kamatértesítő
 • Csekk
 • Nyugta
 • Próbaszámla

 

A program felépítése lehetővé teszi bármilyen itt fel nem sorolt további bizonylatok, dokumentumok könnyű, és gyors beillesztését. A kapcsolódó bizonyaltokat a számlakészítés egy pontján be lehet számítani a készülő számlába (pl. szállítólevélből, pro forma számlából stb. előállítható a végleges számla, az előleg számla pénzügyileg rendezheti a végszámlát stb. Bármely számla készítéséhez alapszámlaként be lehet másolni bármely korábban készített számlát, ezen alapulhat például a csoportos számlázás egyik módja (pl. időszaki bérleti díjak automatikus számlázása).

 

Sztornó számla, számlahelyesbítések

A számlaíró programunk mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, ezt a programból a felhasználó nevére kinyomtatható nyilatkozattal is tanúsítjuk. Ebből következik, hogy a rögzített számlák áfa törvény által meghatározott adatai csak az engedélyezett módokon, sztornó, vagy helyesbítő számlával módosíthatók (a módosítási tilalom nem vonatkozik a számla egyéb adataira, pl. munkaszám, költséghely, kontírozások stb.). A sztornó számlák (amely egyik alesete a jóváíró számla) csak a számla pénzügyileg nem rendezett részére állítható ki. A sztornó számla a folyószámlán pénzügyileg rendezi az eredeti, és a sztornó számlát is. A sztornózás mellett szabadon használható a számlahelyesbítés is, amely a sztornózással ellentétben az érintett számlákat a folyószámlán rendezetlenként tűnteti fel. A számla módosítása egyszerű, a számlarögzítéssel azonos módon kell a módosító számlát rögzíteni, majd be kell választani a módosítandó számlát, amelyet a program bemásol a módosító számlába. A másolás után a módosító számla szabadon változtatható. A program kezeli a módosítás különös eseteit is, például a sztornó számlát is lehet sztornózni, egy előleg számlát több számlába lehet beszámítani, egy számlába több előlegszámlát lehet beszámítani stb.

 

Számlával egyenértékű okirat kezelése

A számla helyesbítés egy sajátos esete, amikor a számla nem lényeges adatait kell módosítani (pl. a módosítás nem érinti a számlázott összeget). Ilyen esetben a helyesbítő számla helyett elegendő egy számlával egyenértékű bizonylatot (például egy helyesbítő levelet) kiállítani, amely bizonylatra a számlával egyenértékű szabályok vonatkoznak. A számlázó program a szigorú számadású bizonylatok szabályai szerint egyedileg, vagy a számlák kiválasztott csoportjára elkészíti a számlával egyenértékű okiratot.

 

Árrendszerek

Az árrendszer több módszerrel vezeti a beszerzési árat (a nyilvántartási árat) és az eladási árat. A nyilvántartási ár képzése a készletnyilvántartó programnál van részletezve. A kimenő számlák elkészítését a program sokoldalú, többszintes, és könnyen használható árrendszere segíti, a következők szerint:

 

A számlázást segítő kiegészítő nyilvántartásban (cikkek, szolgáltatások, és egyéb számlázandó tételek nyilvántartása) tételenként hat eladási árat lehet rögzíteni forintban, vagy devizában. A vevők állományában meg lehet adni, hogy a vevőnek ezek közül általában melyik áron kell számláznia program a kijelölt árat jeleníti meg a számlán.

 

Az egyedi árképzés kialakítható partnerenként, és cikkenként is, tehát a programban megadható az áruk (szolgáltatások) eladási ára partnerenként is.

 

A további árképzési segítség, hogy partnerenként a termékek (szolgáltatások, áruk) eladási árait az eladott mennyiség szerint, sávosan is meg lehet adni.

 

Az árképzéshez további segítség, hogy a kialakított árral elért árrés megtekinthető, az árváltozásokat több információ alapján automatikusan átvezeti a program, áfa kulcs változásakor a változás dátumához igazodva, automatikusan vezeti át a program.

 

Kedvezmények kezelése

A vevőnek adott kedvezményeket is több szinten kezeli a program az adott kedvezményeket feltűnteti a számlán. A kedvezmények megadhatók százalékban, összegben is a következők szerint:

 

A partner adatok között megadható az összes cikkre érvényes kedvezmény, amelyet a program a számlázáskor érvényesít.

 

A számla készítésekor megadható a számla összes tételére vonatkozó kedvezmény, vagy tételenként más, más kedvezmény.

 

A termék adatok között kijelölhetők azok a termékek, amelyekre kedvezmény nem vonatkozhat.

 

A számla tárolása esetén, például értékesített mennyiséghez, vagy értékhez kötötten utólagos kedvezmény adható a számla értékére (a számla minden tételére).

 

Skontó

A kedvezmények sajátos esete a fizetési időhöz kötött fizetési kedvezmény a skontó. A számlákhoz rögzíteni lehet az adott partnerre jellemző fizetési kedvezményeket, amelyeket a program a számlán fel is tűntet. A skontós számla pénzügyi teljesülésekor a program a fizetett összeg, és a fizetés dátuma alapján kikalkulálja a skontó összegét, és azt sajátos „kifizetési módként” jeleníti meg. Az integrált rendszer egyik előnye, hogy a skontós számlát a tényleges kiegyenlítést, és a skontót a program automatikusan könyveli.

 

Ügynöki (képviselői) elszámolás

A számla készítésekor a számlákon feltüntethetők az értékesítők (ügynökök, képviselők), amely információk alapján a program a kezelő által meghatározott szabályok szerint el is számolja az árbevétel arányos jutalékokat, jogdíjakat, egyéb jövedelmeket.

 

A legegyszerűbb módszer a számla adataiban rögzíteni lehet az értékesítőt, amely alapján a program a számlára befolyt bevételt az értékesítőnél tartja nyilván.

 

Amennyiben az jellemző, a partnereket üzletkötőkhöz lehet rendelni, amely hozzárendelést a program a számlázáskor érvényesíti.

 

Az üzletkötőt (értékesítőt) termékekhez is lehet rendelni, a cikk számlázásakor automatikus a képviselő hozzárendelése. Egy termékhez (szolgáltatáshoz, fejlesztéshez stb.) több üzletkötőt is lehet rendelni, ebben az esetben százalékban, vagy fix összegben meg kell adni a befolyt összeg üzletkötők közötti felosztási arányát.

 

Utókalkuláció

A számlakészítő program lehetővé teszi, hogy a kezelő minden számlatételt két utókalkulációs gyűjtőhöz (például munkaszám, és költséghely) rendeljen, amely alapján már a számlák adataiból munkaszámos, és költséghelyes kigyűjtések készüljenek. Az integrált rendszerből következően a számlázóban megadott munkaszámok, költséghelyek átkerülnek a könyvelő programba is. A számlázó program lehetőséget ad az elkészített, és kinyomtatatott számlák tételeinek utólagos munkaszámhoz, vagy költséghelyhez való rendelésére. Az utólagos felosztás lehetővé teszi a számlatételek több munkaszámhoz, vagy költséghelyhez történő rendelését, amely alapján már a számla adatokból elemezhető a bevételek alakulása.

 

Telephelyes számlázás

A számlázó program tartalmaz olyan megoldásokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásával lehetővé teszik földrajzilag elkülönült telephelyeken történő, azonos idejű számlázást, a számlázási adatok közös adatbázisba való összegyűjtését, és a telephelyeken készült számlák automatikus könyvelését. Internet hozzáférés esetén a program biztosítja a telephelyek közötti kommunikációt, az áruk, a partnerek, és a készletek lekérdezését.

 

Garanciális megváltás, rész számlák kezelése

A program kezeli az elsősorban építőipari vállalkozásoknál megszokott részszámlák, végszámla, és garanciális visszatartás számlázási rendszert. A végszámla kiadásánál „beszámítja” a részszámlákat, külön tárolja a garanciális visszatartást, az integrált rendszerből következően a garanciális visszatartás miatt ki nem egyenlített számlákat nem szerepelteti a vissza nem igényelhető áfa-k között.

 

Elektronikus számlázás

A számlázó program együtt tud működni minden, az APEH szabvány szerint kialakított elektronikus számlázási rendszerrel, kiad, és fogad ilyen számlákat. A programban használható a papír alapú, és az elektronikus számlázás, elektronikus számlázás esetén tárolja a számla megtekinthető (általában .pdf) változatát, az elektronikus számla elérési útvonalát, a vevő e-mail címét. Számlakészítő programunk együttműködik az „EDI” rendszerben kiadott elektronikus számlákkal is. Számlaíró programunk együtt tud működni bármilyen Webes áruházzal (Web shop) az értékesítések automatikus kiszámlázásában, akár elektronikusan is.

 

Számlázás nyilvántartás alapján

Felhasználói igények alapján számlázó programunkhoz illesztünk egyedi igények szerint kialakított nyilvántartási rendszereket, amelyekben tárolni lehet a számlázási eseményeket, és amelyek alapján a számlázás automatikus. Jelenleg a következő nyilvántartások vehetők használatba:

 • Önkormányzati (vagy más) vagyonhasznosítási nyilvántartás (lakbérek, lakáshitelek, egyéb eszközök, parkolás stb.)
 • Előfizetői nyilvántartási rendszer (kábel tv, újság előfizetés, stb.)
 • Kommunális díjfizetési rendszer (vízdíjak, szemét szállítás stb.)
 • Tag, és tagdíj nyilvántartási rendszer (kamarák, egyesületek, egyéb szervezetek)

 

Feladási rendszer

A saját nyilvántartási rendszerünkön kívül fogadni tudunk más nyilvántartási rendszerek által összeállított számlázási állományokat (szállítólevelek, egyéb számlázási események stb.), több formátumban (txt, xls, xml), amelyek alapján a számlázás automatikus.

 

A számlázó program már a számlák kiadásánál is lehetővé teszi a számlák részben automatikus kontírozását, amely alapján a számlák a feladási rendszeren keresztül automatikusan kerülnek át a könyvelési rendszerbe. Lehetőség van azonban a számlák egyenkénti, a könyvelők általi utólagos kontírozására is.


vissza lap tetejére

Engedje meg, hogy bemutassuk a Win-Tax rendszer könyvviteli (kettős-
és egyszeres könyvvitel), bérszámfejtő, számlakészítő, házipénztár,
készlet-és rendelésnyilvántartási, útnyilvántartási és egyéb analitikai
programjait, amelyek dobozos programként és intergrált rendszerként
is használhatók. Árlistánk alapján a kiválasztott program könnyedén
megrendelhető és regisztrálható.
Köszönjük, hogy megnézi honlapunkat, eredményes munkát kívánunk.

 

1105 Budapest, Gitár u. 4. - Telefon: 061-263-23-63 Fax: 061-262-64-17
Minden jog fenntartva 1990-2015 © Novitax Kft.
Grafika: Webforma Média, Programozás: Jasmine CMS