Elérhetőségeink: 1105 Budapest, Gitár utca 4. Telefon: 263-2363 Fax: 262-6417
Bérszámfejtés (BÉR) bővebb leírása

Alapszolgáltatások

Bérszámfejtő programunk, a (BÉR) teljes körűen ellátja a vállalkozások jövedelem nyilvántartási (személyekhez, személyhez nem köthető), kifizetési, elszámolási és elektronikus adatszolgáltatási feladatait. A bérszámfejtési programunk paraméterezés nélkül, azonnal használatba vehető, számfejt minden állománycsoportra, jogállásra, a bérjövedelmekre és minden más jövedelemre is. Kezeli az alkalmazotti, az egyéni vállalkozói, a tagi, a segítő-családtagi, a szakmunkástanulói az egyszerűsített foglalkoztatási, és a kifizetői jövedelmeket, tb kifizetőhely esetén a tb kifizetéseket. A bér, és a jövedelem számfejthető személyenként, a munkaidő analitika, a törzsbér, vagy az előző időszak adatainak figyelembevételével csoportosan. A bérszámfejtő program számolja az szja előlegeket, a munkavállalót és munkáltatót kifizetőt terhelő adókat, tb járulékokat, a rendkívüli esetek kezelésére lehetővé teszi az adók, és Tb és egyéb járulékok mértékének kézi megadását, a visszamenőleges számfejtéseket. A számfejtendő jövedelem megaható nettó jövedelemként, vagy bruttó jövedelemként. Számfejthetők a költségtérítések, kiküldetési rendelvények, az adómentes, és adóköteles béren kívüli juttatások (cafetéria) személyhez kötött, és a személyhez nem kötött természetbeni juttatások.

 

Programunkat folyamatosan igazítjuk a jogszabályváltozásokhoz, így például kezeli az összes „START” kártyás kedvezményt (start kártya, start plusz kártya, start extra kártya), az ekhos kifizetéseket, a munkanélküli foglakoztatásához kapcsolódó kedvezményeket.

 

A program kezeli az időbéres, az órabéres bérezési módokat, rögzíteni lehet a túlórákat, műszakpótlékokat, és a teljesítmény tényezőket. Jelenléti ívet vezet, amely adatai alapján kiszámolja a túlórák, és a műszakpótlékos órák számát, az alapbért, és pótlékokat automatikusan számfejti. Időbér esetén is van lehetőség pótlékok megadására (túlóra pótlék, műszak pótlék, egyéb pótlékok), amely pótlékok idő adatai megjelenhetnek a havi számfejtési listákon. Összefoglalva, a fontosabb alapszolgáltatások a következők:

 

 • Számfejthető jogviszonyok: alkalmazottak, nyugdíjasok, segítő családtagok, társas vállalkozás tagjai, tanulók, egyéni vállalkozók, bedolgozók, egyszerűsített foglalkoztatás, egyéb jogviszonyok, (pl. megbízási szerződéssel rendelkezők, önálló tevékenységet végzők stb.), mezőgazdasági őstermelők;
 • bővíthető számfejtési jogcímek;
 • korábbi munkahelyről hozott adatok nyilvántartása;
 • órabéres, időbéres számfejtés;
 • minimálbér kétszerese szerinti kötelezettség kezelése;
 • munkaidő, munkaóra analitika, szabadság nyilvántartás;
 • felső határok (adójóváírás, nyugdíjjárulék, EHO) figyelése;
 • a jövedelmek, levonások, járulékok arányosítása, számfejtés nettó jövedelem alapján;
 • műszak-, túlóra- és az egyéb pótlékok kezelése időbéres bérezési forma esetén is;
 • a letiltás, és pótlék analitikában szereplő letiltásokat, jövedelmek automatikus érvényesítése;
 • jelenléti ív vezetése, nyomtatása;
 • átlagbér, a kötelezően előírt tb, munkaügyi nyilvántartások vezetése;
 • START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával kapcsolatos jövedelmek kezelése;
 • tartós álláskereső foglalkoztatása;
 • közcélú foglalkoztatás kezelése;
 • EKHO-s jövedelmek kezelése;
 • őstermelői adatszolgáltatás (felvásárlási jeggyel kapcsolatos is);
 • számfejtés a kifizetéskori, és a kifizetéstől eltérő időszakra;
 • havi listák: aláíróív, bérjegyzék, számfejtési lap, banki utalások (elektronikus formában is), munkaügyi statisztika, bérfeladás;
 • éves listák: bér, tb, és EHO karton, adóigazolások, bérösszesítők;
 • személyhez nem köthető nyilvántartások: telefonhasználat, társasháznak fizetett SZJA;
 • nyilatkozatok készítése (családi kedvezmény, adójóváírás, adóelőleg, családi pótlék, foglalkoztatói igazolás);
 • részletes és összevont időanalitika, dolgozói névsor, személyi lap, munkaügyi karton;
 • jövedelemanalitika bérjogcímenként, tevékenységenként, utókalkulációs listák;
 • költséghely, munkaszám, kifizetőhely kezelés;
 • utalandó jövedelmek listája, csoportos, és egyéni átutalások;
 • kilépő dolgozók teljes körű adatszolgáltatása;
 • év végi adatszolgáltatás;
 • „Nyenyi„ adatszolgáltatás (importálható a Nyenyi programba);
 • ÁNYK-ba importálható nyomtatványok: T1041, ..08, ..58, NY, T1041E;
 • listák importálása PDF, excel, rtf formátumba;
 • törzsállományok: FEOR, TEÁOR, magánnyugdíj pénztárak;
 • bérfeladás az Egyszeres (TAXA) és Kettős könyvelés (NTAX) felé, akár munkaszámonként, költséghelyenként, magánnyugdíj pénztári tagdíjak feladása magánnyugdíj pénztáranként;
 • bérfeladás más könyvelő programok részére.

 

„Nulla eltéréses” számfejtés

Az szja törvény lehetővé teszi olyan adóelőleg megállapítási módszer alkalmazását, amellyel az szja adóelőleg, és az szja közötti különbség mérsékelhető, jó esetben nulláig. Bérszámfejtő programunkban ez a funkció hagyományosan használható, amíg kellett addig engedélyeztettük, jelenleg csak be kellett jelentenünk, amely bejelentést jóváhagyólag tudomásul vett az adóhatóság. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adókülönbözetet mérséklő módszer használatát ügyfeleinknek csak be kell jelölniük programunkban. Az alkalmazott módszer lényegesen egyenletesebb szja terhelést jelent, különösen azokban az esetekben, amikor a jövedelem meghaladja az alsó sávhatárt, vagy az adójóváírás visszavonási sávjába esik. A nulla eltéréses módszer alkalmazását be lehet jelölni a munkajövedelmekre, és a kifizetői jövedelmekre egyaránt, különösen az utóbbi esetben javasoljuk, hogy a személyek erről adjanak a programmal is előállítható adóelőleg megállapítási nyilatkozatot.

 

 

Minimálbéres számfejtés

A program kiemelkedően kezeli az egyéni vállalkozók, és a tagok minimálbér, minimálbér duplája, vagy a választott tb járulék alap szerinti számfejtését, a „minimálbér szerinti” funkció jövedelem kivét nélkül számfejti a tb járulékokat. Alkalmazható az „összeszámítási szabály”, amely egy későbbi tényleges jövedelem kivét esetén „beszámítja” a korábban nulla jövedelemmel számfejtett tb járulékokat. A program elkészíti az egyéni vállalkozók, havi, negyedéves adatszolgáltatását, év végén az szja adóbevallásba (53-as bevallás) importálja a jövedelem adatokat.

 

 

Utókalkulációs lehetőségek

A program fejlett utókalkulációs résszel rendelkezik, a kifizetőhelye, mint a havi számfejtési listák válogatási paramétere mellett a számfejtett munkabéreket, és egyéb jövedelmeket már a számfejtéskor, vagy a számfejtés után költségfelosztási lista alapján munkaszámhoz, és/vagy költséghelyhez lehet rendelni. Az utókalkulációs gyűjtőkre való számfejtés alapján a bérszámfejtő program számos bérköltség megoszlási, és utókalkulációs analitikát vezet. A havi bérfeladásokat, „bérbizonylat” formájában elkészíti munkaszámonként, és/vagy költséghelyenként, magánynyugdíj pénztáranként. A belső feladási rendszeren keresztül a bérszámfejtési adatok könyvelése, munkaszámonkénti, vagy költséghelyenkénti bontásban automatikus. A külső feladási rendszer részére a feladható, kontírozott bérbizonylatok ugyanilyen bontásban listázhatók, vagy állományba exportálhatók.

 

 

Nyilvántartások

A program a személyekhez, vagy az szja, és tb járulék szabályokkal összhangban a bérgazdálkodással kapcsolatos, további nyilvántartásokat is vezet, amelyek a következők:

 • Letiltás, levonás analitika;
 • Kilépő személyek nyilvántartása, teljes körű adatszolgáltatása;
 • Szabadság nyilvántartás;
 • „Magányszemélyhez nem köthető” nyilvántartások (telefonhasználat, egyéb természetbeni juttatás, kifizetés társasházaknak).

 

Nyomtatványok, szerződések, igazolások

Bérelszámolási programunk a személyi, munkaügyi adatok kezeléséhez szükséges fontosabb nyomtatványokat, szerződéseket, igazolásokat elkészíti. Az igazolások, szerződések egy jelentős „word” dokumentumként készül, amelyhez a NOVITAX Kft. sablonokat készített. A kezelő a törzs sablonok alapján saját sablonokat hozhat létre (pl. átírhatja a munkaszerződés szövegét), az elkészült dokumentumokat a program cégenként tárolja, így azok bármikor előhívhatók, módosítható, nyomtathatók. A fontosabb nyomtatványok, szerződések a következők:

 

 • Személyi karton
 • Eltartottak adatlapja
 • Kitölthető jelenléti ív, több formátumban
 • Egyszerűsített foglalkoztatás jelenléti íve (szigorú számadású bizonylatként)
 • Kérelem a 0.5%-os nyugdíjemeléshez
 • Munkaszerződések, tájékoztatók
 • Egyszerűsített foglalkoztatás munkaszerződése
 • Adóelőleg nyilatkozat
 • Adóigazolás
 • Járulékigazolás
 • Munkáltatói igazolás
 • Foglalkoztatói igazolás
 • Igazolás passzív táppénzhez

 

Átutalási modul

A Win-Tax rendszer átutalási modulja a rendszer programjaiban keletkező banki utalásokat egységesen kezeli, így a bérszámfejtésben keletkező jövedelmek, adók, járulékok, utalását is. A program a havi elektronikus bevallás adatai alapján az utalandó adókról, járulékokról, ha az szükséges, „csúszó” kerekítéssel, ezer forintra kerekítve készíti el az utalási állományt, vagy nyomtatja az utalási listát. Az átutalási állomány szinte minden banki protokollra lekérhető, az esetleg hiányzó bankokat igény alapján, térítés nélkül fejlesztjük a programba.

 

 

Határidő figyelés

A személyekhez határidős események rögzíthetők (pl. mikor esedékes egészségügyi vizsgálat, továbbképzés stb.), amely eseményekre több fokozatú határidő figyelés ültethető. A határidős események megjelentethetők a havi számfejtési listákon (pl. névnapi, születésnapi jókívánság, figyelmeztetés évfordulóra, dokumentum lejártára stb.). A NOVITAX Kft. a legfontosabb eseményeket rögzítette, a törzs eseményeket a program használója tetszőlegesen bővítheti.

 

 

Kapcsolat könyvelő programokkal

Mint a bevezetőben már említettük, bérszámfejtő programunk kettős, és egyszeres könyvelő programunk részeként is használható, saját rendszerünk a bérelszámfejtés adatait akár munkaszámos, költséghelyes bontásban automatikusan könyveli. Bérelszámolás programunk önállóan (más könyvelő programhoz) is használható. A program önálló használat esetén kontírozva, listára, vagy állományba is elkészíti a könyvelhető bérbizonylatot, munkaszámonkénti, vagy költséghelyenkénti részletezettségben.

 

 

A bérszámfejtés segítése

A NOVITAX kiszámítható partner, éves árlistánk honlapunkon található, amely árak a forgalmazás összes költségét magukba foglalják, és amelyeket bármi is történik, éven belül nem változtatunk meg. Az árak magukban foglalják a használat segítését, a program a használat teljes idejére vonatkozó jogszabály követését, a program fejlesztését, garanciáját. Ez egyben azt is jelenti, hogy a programot használó ügyfeleink korlátozás nélkül, külön térítés nélkül vehetik igénybe programbetanításainkat, bemutatónkat, elektronikus ügyfélszolgálatunkat. E lehetőségeken kívül a bérszámfejtő program is tartalmaz olyan megoldásokat, amelyek segítik a számfejtő munkáját:

 

 • Hónapzárás lehetősége;
 • A beállítható számfejtés hónaphoz igazodó megjelenítési dátumok;
 • Mátrix nyomtató kezelése;
 • Listák mentése excel, pdf, vagy szöveges állományba;
 • Súgó;
 • Automatikus mentés;
 • Cégenkénti adónaptár vezetése, automatikus határidő figyeléssel.

vissza lap tetejére

Engedje meg, hogy bemutassuk a Win-Tax rendszer könyvviteli (kettős-
és egyszeres könyvvitel), bérszámfejtő, számlakészítő, házipénztár,
készlet-és rendelésnyilvántartási, útnyilvántartási és egyéb analitikai
programjait, amelyek dobozos programként és intergrált rendszerként
is használhatók. Árlistánk alapján a kiválasztott program könnyedén
megrendelhető és regisztrálható.
Köszönjük, hogy megnézi honlapunkat, eredményes munkát kívánunk.

 

1105 Budapest, Gitár u. 4. - Telefon: 061-263-23-63 Fax: 061-262-64-17
Minden jog fenntartva 1990-2015 © Novitax Kft.
Grafika: Webforma Média, Programozás: Jasmine CMS