Elérhetőségeink: 1105 Budapest, Gitár utca 4. Telefon: 263-2363 Fax: 262-6417
14.01 verzió

2013-03-07 14.01-es verzió

 

 

Kiegészítő dokumentáció az BÉR programrendszer 2013. évi változatához

Verzió: 14.01        Dátum: 2013.02.18.

 

Érvényességi dátumok:

Demó verzió érvényessége

2013.02.28.

Regisztrált verzió érvényessége

 

Könyvelő programok

2013.03.31.

Bérszámfejtő program

2013.04.15.

Számlázó programok

Nincs időkorlát

Program verzió érvényessége

2013.04.23.

 

Amennyiben a verzió érvényesség lejárta előtt három héttel nem érkezik új változat, kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazó NOVITAX Kft-vel. A program a verzió érvényesség lejárta utáni napon „A verzió érvényessége lejárt” üzenettel leáll, és az új verzió telepítéséig nem használható.

 

A 2013. évi változatokat „Demo” programként juttatjuk el ügyfeleinkhez, ezért azokat regisztráltatni kell, a regisztrációs eljárás leírása a menükezelő verzió információjában van leírva, vagy letölthetőa http://www.novitax.hu/letoltheto_dokumentumok címről.

 

Kérjük, hogy a korábban postázott programátvételi lapokat, kitöltve, lehetőleg postai úton, mielőbb juttassák vissza, hogy számítógépeiket időben tudjuk regisztrálni. A programátvételi lap egyébként a menükezelő „Egyéb/Felhasználó” menüpontjában kinyomtatható, honlapunkról (www.novitax.hu) is kitölthető, és visszajuttatható.

 

 

A bérszámfejtő program 14.01-es változatának legfontosabb változásai a következők:


 • Törzsbér arányosítása munkarend szerint
 • A havi jövedelem megállapításának lehetőségei bérszámfejtő programunkban
 • Alapbér arányosítás
 • Szakképzetséget nem igénylők szocho kedvezménye
 • Távolléti díj kimutatás
 • Napi óraszám figyelés munkaidőkeret esetén
 • Ebédidő műszakhoz igazítása
 • Távolléti díj számításának szabályai
 • Távolléti díj számfejtése ünnepnapra, időbéresnél is
 • Munkarend időanalitika alapján
 • Főállású egyéni vállalkozók és tagok járulék, és adó alapjai
 • Figyelembe vehető szocho kedvezmények

 

 

Törzsbér arányosítása munkarend szerint

A távolléti díj számításáról a NGKM Nemzeti Munkaügyi Hivatal kiadott egy módszertani segédletet, amely szerint „A munkatörvénykönyvének szabályaiból, és az eddig követett joggyakorlatból” is következik, hogy a munkában töltött napokra járó munkabér megállapításánál a havi alapbért a munkavállalóra irányadó általános munkarend szerinti havi munkanapok (munkaórák) számával kell elosztani, és ezt kell megszorozni az ebből ténylegesen ledolgozott munkanapok (munkaórák) számával.  Ennek megfelelően a hangsúlyt a „korábbi joggyakorlatra” helyezve, a Törzsbér arányosítása időbéresnél beállítás alapesetét (itt az állítható be, hogy a program a munkanapokra jutó alapbért milyen osztószámmal arányosítsa) „Munkarend szerint”-re állítottuk. A paramétert a kezelő természetesen visszaállíthatja a 174 órával való osztásra.

 

Szeretnénk még felhívni a figyelmüket a módszertani segédlet következő mondatára is: „A törvény által megadott számítási mód alkalmazása mindazonáltal nem kötelező. A törvénykönyv egy órára járó távolléti díj számítását meghatározó 149. § (1) bekezdés a) pontjától a 165. § lehetővé teszi, eszerint a 174-es osztószámtól a munkaszerződés a munkavállaló javára, illetve a kollektív szerződés bármilyen irányban eltérhet.” Az már csak megítélés kérdése, hogy előnyösebb-e a munkavállalónak, ha minden hónapban egyforma összegben kapja meg az alapbérét.

 

 

A havi jövedelem megállapításának lehetőségei bérszámfejtő programunkban

Példánkban a havi alapbér: 100.000 Ft

Munkanapok száma:                 21

Fizetett ünnepnap:                    1

Szabadságos napok:                  1

Januárban a munkarend szerint ledolgozandó órák száma:        184

Az Mt.136. § (3) a) pontja szerinti osztószám:                      174

 

Beállítási lehetőségek a „Szerviz/Beállítások menüpontban:

 

Távolléti díj miatti törzsbér korrekció

Törzsbér arányosítása időbéresnél

Távolléti díj számítása ünnepnapra időbéresnél

 

 

Távolléti díj miatti törzsbér korrekció beállítási lehetőségek:

 

Csak felfelé

A beállítás, az összes többi beállítástól függetlenül csak azokban a hónapokban korrigál 100.000 Ft-ra, amelyekben a többi szabály miatt a havi jövedelem kevesebb volna, mint százezer, ilyen hónap például a február.

 

Mindkét irányban

A program a többi beállítástól függetlenül, a havi bért 100.000 Ft-ra korrigálja.

 

Tehát ha ez a paraméter „Mindkét irányban”-ra van állítva, akkor a program a számfejtést minden egyéb szabálytól függetlenül a havi törzsbérre korrigálja vissza, a „Csak felfelé” esetben pedig csak a törzsbérnél kisebb összeg esetén korrigál.

 

Az összes többi beállításnak akkor van jelentősége, ha ezt a beállítást a kezelő „Nincs”-en hagyja.

 

Törzsbér arányosítása időbéresnél

Itt az állítható be, hogy a program a munkanapokra jutó alapbért milyen osztószámmal arányosítsa:

 

Munkarend szerint

Mivel januárban a munkarend szerinti órák száma 184, a munkanapokra jutó bért a program a következők szerint számolja: 100.000/184*8=4.348 Ft az egy nap szabadság miatt 21 munkanap volt, tehát a havi alapbér: 91.308 Ft.

 

Az Mt 163. § szerint

Az idézett paragrafus fix 174-es osztószámot ír elő: 100.000/174*8=4598, 21 munkanapra a havi alapbér 96.558 Ft.

 

Az egy nap szabadságra a 174 órával számított távolléti díjjal kell számolni, tehát a szabadságra jutó jövedelem 4.598 Ft.

 

A havi bér, és az egy napra jutó szabadságos jövedelem együtt:

 

Munkarend szerinti beállítás esetén: 95.906 Ft

Mt 163 §. szerint                         101.156 Ft

 

Távolléti díj számítása ünnepnapra időbéresnél

A fő szabály szerint a munkanapra érvényes szabály szerint kell megállapítani, ennek csak akkor van jelentősége, ha a törzsbér arányosítás a „Munkarend szerint”-re van állítva. Ebben az esetben az ünnepnapi jövedelem: 4.348 Ft.

 

Ha a törzsbér a 174 órával arányosítva, akkor a paraméter beállításától függetlenül a program az ünnepnapra jutó jövedelmet a távolléti díj szabályai szerint számolja, azaz az ünnepnapra jutó jövedelem 4.598 Ft.

 

A havi jövedelem törzsbér arányosítás, és fizetett ünnep alapbér szerinti beállításnál, korrekció nélkül: 95.906+4.348= 100.254 Ft.

 

A havi jövedelem törzsbér arányosítás, és fizetett ünnep távolléti díj szerinti beállításnál, korrekció nélkül: 95.906+4.598=100.504 Ft.

 

A havi jövedelem a törzsbér Mt. 163.§. szerinti arányosítással, korrekció nélkül: 101.156+4.598=105.754 Ft.

 

A havi jövedelem korrekcióval:  100.000 Ft

 

 

Alapbér arányosítása

Az Mt. 136.§ (a), és (b) pontja szerint az időbérben megállapított alapbért 174 órával, vagy annak arányos részével osztva kell megállapítani az egy órára jutó alapbért. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben nincsenek pótlékok, és az alapbért arányosítani kell, az alapbér minden hónapban eltér a munkaszerződésben rögzített alapbértől. Vannak olyan értelmezések is, amely szerint az egy órára jutó alapbért továbbra is a fizetett napokkal való osztással kell megállapítani, ez esetben, ha vannak távolétes, vagy ünnepnapok, az egyes hónapok között kisebb lesz az eltérés. Ezt az ellentmondást azzal próbáltuk feloldani, hogy a programnak van olyan szolgáltatása, amely az alapbért ilyen esetben is visszakorrigálja a tényleges alapbérre, ebben az esetben nincs jelentősége annak, hogy a program az alapbért milyen osztószámmal osztva számolja át egy órára, és egy napra jutó bérre, ezért eddig erre nem volt beállítási lehetőség.

 

Az alapbérhez kapcsolódó pótlékok esetén eddig is be lehetett állítani, hogy a pótlék alapján képező egy órára jutó alapbért a program mi alapján számolja:

 

Munkarend szerint

Az Mt. 136. §. (a) pontja (fix 174 óra, nincs óraszám arányosítás)

Az Mt. 136. §. (b) pontja (napi 8 órától eltérő munkaidő esetén a program a 174 órát arányosítja).

 

Ügyfeleink kérésére, most ezt a beállítási lehetőséget kiterjesztettük az alapbérre is, a „Szerviz/Beállítások/Törzsbér arányosítása időbéresnél” a pótlékokhoz hasonlóan beállítható, hogy a program hogyan számolja az egy órára jutó alapbért. Ha a kétirányú korrekció be van kapcsolva, akkor továbbra sincs jelentősége ennek a beállításnak, a program az arányos 174 órás beállítás esetén is korrigál az alapbérre, ezért az alapbeállítást erre tettük. Ha az alapbért továbbra is a munkanapokkal kívánják arányosítani, és nincs bekapcsolva a törzsbérre való korrigálás, akkor a beállítást tegyék át a „Munkarend szerint”-ire.

 

Szakképzetséget nem igénylők szocho kedvezménye

Korábbi (2012-es) verzió információnkban tévesen írtuk, hogy csak a teljes hónapban foglalkoztatottak után érvényesíthető a kedvezmény. Tehát helyesen: a kedvezmény érvényesíthető a hónap közben ki-belépők esetében is, de csak akkor, ha a teljes időszakban szakképzetlen munkakört töltött be a dolgozó.

 

Távolléti díj kimutatás

A „Kimutatások/Éves listák/Távolléti díj” menüpontban lekérhető a távolléti díj, és azt alátámasztó kimutatás. A kimutatás lekérhető egy, vagy több hónapra, részletes, vagy összesített formában. A részletes forma jövedelem típusonként (pl. alapbér, órabér, műszakpótlék stb.) jeleníti meg a távolléti díj számításának alapadatait, amelyeket havi szinten összesít. A kimutatást összesítve lekérve csak az összesítő sorok jelennek meg, amelyekből látható, hogy a program az egyes személyeknél milyen távolléti díjjal számolta a távolléti díjazású napokat.  A „Kimutatások/éves listák/Távolléti díjba beszámító pótlékok” menüpontban eddig is lekérhető volt a távolléti díj számításánál figyelembe vett elmúlt időszaki adatokat tartalmazó kimutatás.

 

Napi óraszám figyelés munkaidőkeret esetén

Munkaidő keret esetén a program nem állapít meg túlórát, ha a személy beosztása szerint több órát dolgozik, mint a napi munkaórák száma (pl. napi 8 órában, de változó munkaidő beosztásban dolgozik). A program hónap végén akkor számfejt túlórát, ha a ténylegesen ledolgozott idő, több mint a beosztása szerinti idő. A munkaidő keret végén pedig akkor állapít meg a program túlórát, ha a ténylegesen ledolgozott idő több mint a munkarend szerinti idő.

 

Ebédidő műszakhoz igazítása

A programban eddig is meg lehetett adni a fizetetlen ebédidő hosszát. Áthúzódó műszak (pl. nappali, éjszakai) esetén a program az ebédidőt eddig a nappali műszakhoz kapcsolódóként vette figyelembe. Amennyiben a „Személyi adatok/Foglalkoztatási adatok” képernyőn a „Jelenléti ív vezetése” „I”genre van állítva, a „Jelenlét/Pótlék” képernyőn meg lehet adni, hogy áthúzódó műszak esetén a program a fizetetlen ebédidőt az éjszakai műszakból vegye figyelembe.

 

Távolléti díj számításának szabályai

Mint az bizonyára Önök előtt is ismert, az Mt. előírásai szerint 2013.01.01-től új szabályok szerint kell számítani a távolléti díjat, ezért a számfejtési jogcímek használatára a korábbiakhoz képest jobban oda kell figyelni. A távolléti díj számítással és felhasználással kapcsolatban a következőkre kívánjuk felhívni a figyelmüket:

 

Távolléti díj időbér esetén

A program a törzsszámfejtésbe írt időbérből a 174 órás szabály alapján kiszámolja az egy órára, az egy napra jutó távolléti díjat, a havi távolléti díj összege megegyezik a törzsszámfejtésbe írt időbérrel.

Kiegészítő szabályok:

Az Mt. fő szabályainak megfelelően a program időbér esetén az ünnepnapkora nem távolléti díjat, hanem munkajövedelmet számfejt. A távolléti díj számfejtéséhez a „Szerviz/Beállítások” menüpontban a „Távolléti díj számf. ünnepnapra időbéresnél” paramétert „I”-re kell állítani.

 

Jogszabályi hivatkozás:

Az Mt. 146. §-a határozza meg, hogy mely távollevő napokra kell távolléti díjat fizetni. Az idézett paragrafus (d) pontjának a felsorolásában nincs benne, hogy a fizetett ünnepekre időbér esetén távolléti díjat kell fizetni (a felsorolásban csak az óra, és teljesítménybér szerepel), ezért időbér esetén a munkanappal azonos bérezést állapít meg a program, ezért tér el az ünnepnapra, és a szabadságos napokra számolt összeg.

 

Távolléti díj miatti törzsbér korrekció

A törzsbér 174 órával való osztásával keletkező távolléti díjjal számolt napokkal (például szabadság) számolt jövedelem eltérhet a törzsbértől. Ennek kiküszöbölése a „Szerviz/Beállítások/ Távoléti díj miatti törzsbér korrekció?” megfelelő beállításával lehetséges. Be lehet állítani, hogy csak akkor korrigáljon a program, ha a havi jövedelem kevesebb volna, mint a törzsbér, vagy akkor is korrigáljon, ha a havi jövedelem több volna, mint a törzsbér.

 

Távolléti díj órabér esetén

Órabér esetén a program a havi jövedelmet a munkarend szerint órák, és az érvényes órabér alapján számolja. Az egy órára jutó távolléti díj a havi jövedelem osztva a munkarend szerinti órákkal, az egynapi, a távolléti órák száma szorozva a napi órák számával, az egyhavi a napi távolléti díj szorozva a munkarend szerinti napok számával.

 

Távolléti díj teljesítménybér esetén

Teljesítménybér esetén a program az elmúlt hat havi teljesítménybér, és a havi teljesítménybéres órák alapján kiszámolja az egy órára, egy napra, és az egy hónapra jutó távolléti díjat az órabérnél leírt számítás szerint számítjuk.

 

Távolléti díj pótlékok

A program a teljesítménybérhez hasonlóan az aktuális hónaphoz képest számított 6 hónapon belül összesíti a pótlékszámításhoz számításba vehető jogcímekre számfejtett jövedelmeket, és az irányadó órákat, majd ezek alapján kiszámolja az egy órára, egy napra jutó távolléti díj pótlékok összegeit. A program az irányadó időszak, és az aktuális havi ledolgozott órák alapján figyelembe veszi a 30%-os, és 96 órás szabályt, eszerint állapít meg a „beszámító” napokra, és a „Nem beszámító” napokra távolléti díjat.

 

Távolléti díj számítása többes bérezés esetén

Amennyiben a bérezési forma beállítása „Teljesítménybér” a program csak a teljesítménybér, és a távolléti díj pótlékok alapján számolja a távolléti díjat.

 

Minden más esetben az adatállományban található adatok alapján összesített távolléti díjat számol. Például ha a személynél van beírva törzsbér, órabér, és teljesítménybér, akkor a program mindhárom módszerrel kiszámolja a távolléti díjat, és ezek összege lesz a távolléti díj. Ezért fontos, hogy a személyeknél csak a tényleges jövedelemi adatok legyenek megadva.

 

A program a számfejtési jogcímeket is a fő jogcím szerint fogja kiértékelni. Például ha a teljesítménybér egy része órákban, órabér szerűen, a másik része teljesítményben van megadva, akkor az órában számolandó teljesítménybért nem órabéres jogcímre, hanem a teljesítmény bér alá például  „Órabéres teljesítménybér” jogcímre javasoljuk számfejteni.

 

Korábbi adatok rögzítése

A program a bérszámfejtési adatok nyitásakor átnyitotta a teljesítménybér, és a távolléti díj pótlék számításához szükséges adatokat, amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre, azokat a „Személyi adatok/Távolléti díj/Távolléti díjba beszámító pótlékok” menüpontban lehet pótolni.

 

Távolléti díj lista

A programban hamarosan megjelenik egy „Távolléti díj” kimutatás, amely megjeleníti a személyek havi távolléti díjait. A „Kimutatások/éves listák/Távolléti díjba beszámító pótlékok” menüpontban már lekérhető a távolléti díj számításánál figyelembe vett elmúlt időszaki adatokat tartalmazó kimutatás.

 

 

Munkarend időanalitika alapján

A program lehetővé teszi, hogy az eltérő munkarendben (5+2, 6+2 , stb.) dolgozó személyek alapmunkarendjét az alapmunkarendről könnyen át lehessen állítani. Ebben az esetben havi munkarendként nem az alap, hanem a kezelő által megadott munkarend fog megjelenni. Hosszú távú megoldásként ezt javasoljuk, mert a program a havi munkaórákat az érvényes munkarend alapján állapítja meg.

 

Amennyiben a kezelő a személy alapmunkarendjét nem állítja át, hanem azt minden hónapban kézzel beírja a munkaidő analitikába, és a „Szerviz/Beállítások” képernyőn „I”genre állítja a „Munkarend időanalitika alapján” kapcsolót, a program munkarendként a kezelő által beállított munkaidő analitikát fogja tekinteni (abból számolja ki a munkarend szerinti ledolgozandó órák számát).

 

Távolléti díj számfejtése ünnepnapra, időbéresnél is

A program az Mt. fő szabálya szerint időbér esetén, a munkaszüneti napokra nem távolléti díjat, hanem munkajövedelmet számfejt. Amennyiben a kezelő azt szeretné, hogy a program a munkaszüneti napokat is távolléti díjjal számfejtse, a „Szerviz/Beállítások” képernyőn a „Távolléti díj számf. ünnepnapra, időbéresnél” mezőt állítsa „I”genre.

 

Főállású egyéni vállalkozók és tagok járulék, és adó alapjai

A főállású egyéni vállalkozók és tagoknak fő szabályként továbbra is havonta legalább a mindenkor érvényes minimálbér, vagy a bérminimum figyelembevételével járulékokat, adót kell fizetniük. Jelentős változás az, hogy a kötelezettség teljesítése havonta van meghatározva, ez azt jelenti, hogy megszűnt a korábbi „összeszámítási szabály”, a járulékokat, és az adót minden hónapban teljesíteni kell. Tovább jelentős változás, hogy 2012. 01. 01.-től megszűnt az egységes alap, járulékonként, és adónként más lett a kötelezően elvárt minimum alap, konkrétan három felé oszlik:

 

nyugdíjbiztosítási járulék:  a személyre vonatkozó „minimáljövedelem” (nincs eltérés) 10%-a

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: a személyre vonatkozó  „minimáljövedelem” 150%-ának a 3-4-1,5%-a

szociális hozzájárulási adó: a személyre vonatkozó „minimáljövedelem”  112.5%-ának 27%-a

 

A személyre vonatkozó „minimáljövedelem” beállítása

A személyi adatokban, a számfejtési beállítások képernyőn a „vállalkozói járulékalap”- nál ki kell választani, hogy a személyre „minimálbérként” a 98.000.-, vagy a 114.000.-  Ft vonatkozik-e.

 

Ha a személynek nincs jövedelem kivétje (tagi jövedelme), akkor a program az itt kiválasztott összeget fogja vállalkozói járulékalapnak tekinteni, vagyis ennek az összegnek az egbizt. és munkaerő-piaci járuléknál 150%-át, a szociális hozzájárulási adónál 112,5%-át fogja alapnak tekinteni.

 

Ha a személynek van jövedelem kivétje (tagi jövedelme), akkor azt rögzíteni lehet a törzsszámfejtésben, vagy meg lehet adni a számfejtéskor. Amennyiben a számfejtett összeg nagyobb, mint az előzőek szerint számolt járulékalap  (adóalap), akkor az lesz a tényleges járulékalap (adóalap), ha kisebb, akkor a program a személyre érvényes minimál jövedelem alapján állapítja meg a járulék (adó) alapot.

 

Például:

 

ha a tag (EV) kivétje 100.000.- , és rá a 114.000.- bérminimum vonatkozik, akkor nála a 114.000.- lesz az az összeg, amelyet fel kell szorozni a minimum alapokhoz.

 

ha a tag (EV) kivétje 300.000.-, és rá a 114.000.- bérminimum vonatkozik, akkor nála mindennek az alapja 300.000.- lesz. Ebben az esetben a tag (EV) nem a rá vonatkozó minimáljövedelem alapján, hanem a tényleges jövedelme után adózik.

 

 

A számfejtés megkönnyítéséhez a főállású tagok, egyéni vállalkozók számfejtési képernyőjének a jobb alsó sarkában megjelenítjük a minimumjövedelem járulék (adó) alapjait. A tényleges járulék alapokat (a nem minimálbér alapján történő számfejtés járulék alapjait) az „Egyéb” gombon keresztül a „Járulék alapok”-nál tudják megtekinteni.

 

 

Figyelembe vehető szocho kedvezmények

Az éves listáknál lekérhető lista felsorolja azokat a személyeket, akik 25 év alattiak, 55 év felettiek, illetve 9-essel kezdődik a Feor számuk.

 


vissza lap tetejére

Engedje meg, hogy bemutassuk a Win-Tax rendszer könyvviteli (kettős-
és egyszeres könyvvitel), bérszámfejtő, számlakészítő, házipénztár,
készlet-és rendelésnyilvántartási, útnyilvántartási és egyéb analitikai
programjait, amelyek dobozos programként és intergrált rendszerként
is használhatók. Árlistánk alapján a kiválasztott program könnyedén
megrendelhető és regisztrálható.
Köszönjük, hogy megnézi honlapunkat, eredményes munkát kívánunk.

 

1105 Budapest, Gitár u. 4. - Telefon: 061-263-23-63 Fax: 061-262-64-17
Minden jog fenntartva 1990-2013 © Novitax Kft.
Grafika: Webforma Média, Programozás: Jasmine CMS