Elérhetőségeink: 1105 Budapest, Gitár utca 4. Telefon: 263-2363 Fax: 262-6417
13.00-s verzió

2012-02-03 13.00-s verzió

Érvényességi dátumok:

Demó verzió érvényessége 2012.02.29

Regisztrált verzió érvényessége

- Könyvelő programok

- Bérszámfejtő program

- Számlázó programok

 

2012.03.31

2012.03.31

nincs időkorlát

Program verzió érvényessége 2012.02.21

 

A bérszámfejtő program 13.00-ás változatának legfontosabb változásai a következők:

 • Szocho kedvezmények összefoglalása
 • Főállású egyéni vállalkozók, tagok járulék (adó) alapjai
 • „Ügyvezető tag”
 • Alkalmazás minősége
 • OEP jogviszonykódok változása
 • Kieső napok bejelentése a 12T1041-es adatszolgáltatáson
 • Színesfém felvásárlás utáni szja
 • „Szohco” adatok a számfejtő lapon
 • 12T1044D iskolaszövetkezetes bejelentő lap
 • Reprezentáció, üzleti ajándék
 • 1208M (C) blokk
 • 1212 bevallás
 • Külföldi illetékességű személy osztaléka
 • 1208-as adatszolgáltatás elkészítése
 • 1258-as adatszolgáltatás készítése
 • Szakképzési hozzájárulás bejelölhetősége személyenként
 • Bérfeladás
 • Kilépő személy adóelőleg megállapítása
 • Adóelőleg megállapítási beállítások
 • Nyugdíjellátások kódszámai
 • Munkabérek megőrzését célzó kedvezmény csak teljes hóra
 • Kilépő adatlap exportálása az ÁNYK nyomtatványba
 • A 12T1041-es adatszolgáltatás elkészítése
 • Bejelentés új belépőként (T1141)
 • Kilépő adatlap nyomtatása
 • Munkanap átcsoportosítások
 • Az adójóváírás megszűnt
 • Családi kedvezmény gépi nyitása
 • Egyszerűsített foglalkoztatott személyek nyitása
 • A segítő családtag állománycsoport 2012-ben jogszabályi változás miatt megszűntettük
 • Adóelőleg megállapítási szabályok
 • Tételes költségelszámolás korlátja 50%
 • Külszolgálat, deviza ellátmány 30% költséghányad
 • Egészségbiztosítási járulék változásai
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék mérték változás
 • Ekho választását lehetővé tevő FEOR számok változtak
 • Szociális hozzájárulási adó (szocho) a TB járulék helyett
 • Szocho kedvezmények
 • Cafetéria nyilvántartás
 • Új jogcímek
 • Főállású egyéni vállalkozók, tagok minimum járulékai

Szocho kedvezmények összefoglalása

1) A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény

 • A törzsszámfejtésben meg kell adni az új havi alapbért, majd ki kell választani a kedvezményt.
 • Alapja:     bruttó munkabér
 • Mértéke:  havonta 75.000-ig a kedvezményalap 21,5%-a, de legfeljebb 16.125.-
 •                 a 75.000 feletti résszel csökkenteni kell 14%-kal
 • Havi 190.180 Ft-ig érvényesíthető, felette kifut nullára.
 • Hóközi ki-belépőknél nem érvényesíthető a kedvezmény. Teljes hónapban állományban kell lenniük a kedvezmény érvényesítéséhez.
 • Ha a munkavállaló betegszabadságon van, akkor csökken a jövedelme, így növekszik a kedvezménye. Tehát nem kell arányosítani a kedvezményt.
 • A kedvezmény munkabér után érvényesíthető!

2) Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni adókedvezmény

 • FEOR-08ban a 9-es főcsoportban foglalkoztatott személyek után járó kedvezmény.
 • 2013. 01. 01-től érvényesíthető kedvezmény!

3) Karrier Híd Program adókedvezménye

 • Hatósági bizonyítványt kap a személy. A kiállítás napjától a kiállítás hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes.
 • A kiállítás dátumának korábbinak kell lennie, mint a munkába lépés napja.
 • Mértéke: a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5%-a
 • Egyszerűsített foglalkoztatottaknál nem lehet figyelembe venni.

4) Gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló

 • Mértéke: bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7%-a.
 • Ez más kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe!

5) Önkormányzati közfoglalkoztatás kedvezménye

 • Mértéke: bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 130%-ának 13,5%-a
 • Ez más kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe!

6) Rehabilitációs kártya kedvezménye

 • Mértéke: bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a

7) Álláskeresési kedvezmény

 • A kedvezmény alapját a megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell beállítani.
 • A felettes jövedelem után kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.

8) Start kedvezmények

 

     a) START kártya (felsőfokú végzettség nélkül)

 • Alapja: Bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 1.5-szerese
 • Mértéke: az első évben 17%, a második évben 7%

     b) START kártya (felsőfokú végzettséggel)

 • Alapja: Bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszerese
 • Mértéke: Az első 9 hónapban 17%, az azt követő három hónapban 7%

     c) START PLUSZ  

 • legfeljebb 2013.12.31-ig vehető igénybe
 • Alapja: Bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér kétszerese
 • Mértéke: 17% az első évben, 7% a második évben
 • Legalább 30 nap, és napi négy óránál több foglalkoztatás

     d) START EXTRA

 • 2011.12.31-ig váltható legfeljebb 2013.12.31-ig érvényes
 • Alapja: bruttó bér, legfeljebb a minimálbér kétszerese
 • Mértéke:  27% az első évben, 17% a második évben 
 • 50 év feletti, vagy maximum általános iskolai végzettségű személyek esetén.

     e) START EXTRA (rendelkezésre állás)

 • 2004. évi CXXIII. törvény 8§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek együttes fennállása esetén választható.
 • Alapja: bruttó bér, legfeljebb a minimálbér kétszerese
 • Mértéke:  27% az első évben, 17% a második évben

     f) START BÓNUSZ

 • 2012.12.31-ig váltható (munkanélküli alkalmazása)
 • Kizárja a másik három kártyát
 • Alapja: Bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér 1.5 szerese
 • Mértéke: Az első évben 27%

Korlátok

 • Start plusz, start extra, start bónusszal más kedvezménnyel együtt is érvényesíthető – ekkor átmehet negatívba!
 • A sima start kártya más kedvezménnyel együtt nem érvényesíthető.
 • A karrier híd program és a nettó megőrző együtt is érvényesíthető – de maximum az adó összegéig.
 • Az önkormányzati közfoglalkoztatás kedvezménye más kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.
 • Gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló kedvezménye más kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.
 • Több kedvezmény egyidejű igénybevételekor a választás joga a kifizetőt illeti meg (eltérő rendelkezés hiányában)

Főállású egyéni vállalkozók, tagok járulék (adó) alapjai

A főállású egyéni vállalkozók és tagoknak fő szabályként továbbra is havonta legalább a mindenkor érvényes minimálbér, vagy a bérminimum figyelembevételével járulékokat, adót kell fizetniük. Jelentős változás az, hogy a kötelezettség teljesítése havonta van meghatározva, ez azt jelenti, hogy megszűnt a korábbi „összeszámítási szabály”, a járulékokat, és az adót minden hónapban teljesíteni kell. Tovább jelentős változás, hogy 2012. 01. 01.-től megszűnt az egységes alap, járulékonként, és adónként más lett a kötelezően elvárt minimum alap, konkrétan három felé oszlik:

 • nyugdíjbiztosítási járulék:  a személyre vonatkozó „minimáljövedelem” (nincs eltérés) 10%-a
 • egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: a személyre vonatkozó  „minimáljövedelem” 150%-ának a 3-4-1,5%-a
 • szociális hozzájárulási adó: a személyre vonatkozó „minimáljövedelem”  112.5%-ának 27%-a

A személyre vonatkozó „minimáljövedelem” beállítása
A személyi adatokban, a számfejtési beállítások képernyőn a „vállalkozói járulékalap”- nál ki kell választani, hogy a személyre „minimálbérként” a 93.000.-, vagy a 108.000.-  Ft vonatkozik-e.

 

Ha a személynek nincs jövedelem kivétje (tagi jövedelme), akkor a program az itt kiválasztott összeget fogja vállalkozói járulékalapnak tekinteni, vagyis ennek az összegnek az egbizt. és munkaerő-piaci járuléknál 150%-át, a szociális hozzájárulási adónál 112,5%-át fogja alapnak tekinteni.

 

Ha a személynek van jövedelem kivétje (tagi jövedelme), akkor azt rögzíteni lehet a törzsszámfejtésben, vagy meg lehet adni a számfejtéskor. Amennyiben a számfejtett összeg nagyobb, mint az előzőek szerint számolt járulékalap  (adóalap), akkor az lesz a tényleges járulékalap (adóalap), ha kisebb, akkor a program a személyre érvényes minimál jövedelem alapján állapítja meg a járulék (adó) alapot.

 

Például:

 • ha a tag (EV) kivétje 100.000.- , és rá a 108.000.- bérminimum vonatkozik, akkor nála a 108.000.- lesz az az összeg, amelyet fel kell szorozni a minimum alapokhoz.
 • ha a tag (EV) kivétje 300.000.-, és rá a 108.000.- bérminimum vonatkozik, akkor nála mindennek az alapja 300.000.- lesz. Ebben az esetben a tag (EV) nem a rá vonatkozó minimáljövedelem alapján, hanem a tényleges jövedelme után adózik.

A számfejtés megkönnyítéséhez a főállású tagok, egyéni vállalkozók számfejtési képernyőjének a jobb alsó sarkában megjelenítjük a minimumjövedelem járulék (adó) alapjait. A tényleges járulék alapokat (a nem minimálbér alapján történő számfejtés járulék alapjait) az „Egyéb” gombon keresztül a „Járulék alapok”-nál tudják megtekinteni.


„Ügyvezető tag”
Egyes vélemények szerint, ha a társaság tagja más vállalkozásban biztosított (más vállalkozásban fennáll a heti 36 órás biztosítási jogviszony) ezzel együtt főállás melletti tagként ügyvezetői (vezető tisztségviselői) feladatot lát el (a programban „főállás melletti tag”), főállás melletti tagként akkor is kell 08-as adatszolgáltatás készíteni, ha az adott hónapban a tagnak nem volt jövedelme (a nullás bevallást kell beadni). A nullás bevallás készítéséhez a kezelőnek a személyi adatok „Számfejtési beállítás” képernyőjén be kell jelölnie, hogy a társas vállalkozás tagja „ügyvezető tag” mezőt.

 

Alkalmazás minősége
Az alkalmazás minősége mezőben korábban a nyugdíj minősítésére szolgáló mező fokozatosan átalakult az ellátás milyensége mezővé. A jelenlegi besorolásban vannak olyan kódértékek, amelyekben megtalálhatók az öregségi nyugdíjjal azonos besorolású, és a csak ellátásban részesülő személyek. Összhangban az ÁNYK változással, ezért úgy javítottuk az ellenőrzést, hogy ezeknél a besorolásoknál elfogadja a nyugdíjast is, és az ellátásban részesülőt is.

 

OEP jogviszonykódok változása
Az oep jogviszony kódokat, és a megnevezéseket átalakítottuk a 2012.01.01-től használható kódok szerint. Töröltük a 2012.01.01-től nem választható kódokat (1205 - segítő családtag). A 1341-es (főfoglalkozású egyéni vállalkozó) és a 1460-as (biztosított őstermelő) kódnál a megnevezés változott.

 

Csoportos számfejtés kiterjesztése
A Rendszeres bér jövedelem jogcímek mellett a csoportos számfejtés futtatható a 430/00-as (Szakképzéssel összefüggő jutt. adómentes) és a 431/00-es (Szakképzéssel összefüggő jutt. adóköteles) jogcímekre is. A program, mint más jogcímeknél, ezeknél a jogcímeknél is figyelmeztető üzenete ad, ha a csoportos számfejtéskor a személynek már van az említett jogcímekre számfejtése.

 

Kieső napok bejelentése a 12T1041-es adatszolgáltatáson
Az „Adatszolgáltatás” funkcióban a T1041-es adatszolgáltatás a kieső napok bejelentésére is elkészíthető.

 

Színesfém felvásárlás utáni szja
A „fémkereskedelem anyag értékesítésére tekintettel levont szja-t be kell vallani a 08-as adatszolgáltatás „A”-s lapjának 10. sorában. Amennyiben a bérszámfejtő programot a könyvelő programmal együtt használják, a kettős, és az egyszeres könyvviteli program verzióinformációjában leírtak szerint könyvelik a színesfém értékesítésből származó bevételt, a program a bevétel utáni szja-t automatikusan átemeli a 08-as adatszolgáltatásra. Ha önállóan használják a bérszámfejtő programot, akkor a könyvelő programtól kapott adatok alapján az ilyen szja-t kézzel kell az „A”-lap 10. sorába rögzíteni.

 

„Szohco” adatok a számfejtő lapon
A jogszabályi tiltás ellenére, ügyfeleink kérésére, a számfejtő lapon az erre vonatkozó paraméter bekapcsolása után megjeleníthetők a szociális hozzájárulási adatok (számított szocho, szocho kedvezmények). A paraméter bekapcsolása után az adatok megjelenítésének jogszabály ellenességére figyelmeztet a program, a figyelmeztetést azonban a kezelő figyelmen kívül hagyhatja.

 

12T1044D iskolaszövetkezetes bejelentő lap
Az „Adatszolgáltatás/12T1044D” menüpontból elkészíthető az iskolaszövetkezetes munkavállalókat bejelentő lap.

 

Reprezentáció, üzleti ajándék
A „Egyes meghatározott juttatások” használható a „Reprezentáció, üzleti ajándék” jogcím. A jogcímre rögzített bevételt, és az abból vont adókat, járulékokat a program a 08-as adatszolgáltatás „A”-s lapján tűnteti fel. A személyhez nem kapcsolható Reprezentációt, és üzleti ajándékot egyébként a „Nyilvántartások/Kiegészítő nyilvántartások/Egyes meghatározott juttatások” funkcióban lehet rögzíteni.

 

1208M (C) blokk
A 1208M adatszolgáltatáson a „nyilatkozattal a munkáltatói adó megállapítást választotta” mező kitöltése a kitöltési útmutató szerint:
„A (C) blokkban kérjük X-szel jelölni, ha a magánszemély a 2011-es adóévre nyilatkozattal a munkáltatói adómegállapítást választotta. Az Art. 27. § (5) bekezdése alapján a munkáltató a munkáltatói Adó megállapítást választó magánszemélyekről a bevallásában az adóévet követő év február 12-ig adatot szolgáltat. Figyelem! Az adatszolgáltatás pontosságára tekintettel kérjük, ügyeljen a kódkocka kitöltésére! Amennyiben a bevallását önellenőrzéssel, adózói javítással (helyesbítéssel) módosítja, akkor a határidőt követően is ki kell töltheti.
A program a mezőt nem kezeli, (nincs 2011-es adat), azt a kezelőnek kézzel kell kitöltenie.

 

1212 bevallás

Az Adatszolgáltatás menüpontban új bevallás a „1212”  a szakképzési hozzájárulásról.
Futtatásakor a kezelőnek meg kell adnia, hogy melyik hónap gyűjtését kezdeményezi.
A Javítást bepipálva lehetőség van a begyűjtött adatok módosítására illetve a csökkentő tételek megadására.
Ha olyan időszakban történik a számfejtésben módosítás, melyre már van véglegesítés, akkor a kezelő hibaüzenetet kap, hogy a bevallást módosítsa és véglegesítse újra.

 

Külföldi illetékességű személy osztaléka

A programot a külföldi illetékességű személyek osztalék kifizetésének számfejtéséhez a korábbi 10%-os osztalék mellett kibővítettük 5%-os, és 15%-osztalékkal. A 16%-tól eltérő osztalékok csak a kettős adózási egyezmény alá tartozó, külföldi illetékességű személy számára lehet számfejteni. A program számfejtéskor nem ellenőrzi, hogy a személy megfelel-e a feltételeknek.

 

A 1208-as adatszolgáltatás elkészítése

A fejlesztésre, és a tesztelésre rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, kérjük, hogy az első adatszolgáltatásokat a szokásosnál jobban vizsgálják át, ha bármi hibát észlelnek, azonnal jelezzék, vonatkozik ez a nyomtatványkitöltő programra is.

 

Az adatszolgáltatás a bérszámfejtő program „Adatszolgáltatás” menüpontjából indítható. Először a „1208M” (személyenkénti), majd a „1208A” (összesítő) adatszolgáltatás kell elkészíteni. Az adatszolgáltatást a megszokott „Gyűjtés” és „Javítás” menüpontokkal kell elkészíteni.

 

A gyűjtésben a program az aktuális havi számfejtési adatokból előállítja az adatszolgáltatás adatállományát, amely állományt a „Javítás” menüpontban lehet áttekinteni, javítani. A csak az „A”-s lapra kerülő, a kifizetőt terhelő adókat, járulékokat (Pl. telefonhasználathoz kapcsolódó adók járulékok) a „Nyilvántartások - Kiegészítő nyilvántartások” menüpontban lehet rögzíteni. Az itt rögzített kötelezettségeket a program az „A”-s lapra és a bérbizonylatra begyűjti, amely bizonylatról a könyvelő programok azokat le is könyvelik.

 

Az adatszolgáltatást „Gyűjtés”, „Javítás” menüpontokban történő előkészítése után a „Listára”, vagy az „Elektronikus ÁNYK” menüpontban lehet az ÁNYK programba importálható formátumba előállítani. A „Automatikus importálás” funkciót választva a program az importálás után el is indítja az ÁNYK programot. A adatszolgáltatás importálása után az adatszolgáltatás az ÁNYK programból küldhető el elektronikusan.

 

A „Javítás” menüpontban tehát a program a képernyőn megjeleníti a kiválasztott adatlap tartalmát, megjelenítve az adott sor adatlap szerinti nevét. Az aktuális soron nyomott „Enter” billentyű után a mezőben levő szám átírható, vagy a mezőbe szám írható be, a kurzormozgató nyilakkal (PgUp, Pg Dn, Home, End billentyűk használhatók) a mezőn javítási lehetőség nélkül lehet áthaladni. A program jelzi, ha a kezelő az adott lap első, vagy utolsó mezőjén áll. Az aktuális lap a képernyő tetején levő, a lapok neveivel egyező fülecskékre való kattintással választható ki.

 

Az ÁNYK-ba exportált „M”es, és „A”-s adatlapok az ÁNYK-ból nyomtatvány formátumban kinyomtathatók, de az „Adatszolgáltatás /Listára” menüpontban egyszerű listaként a programból is kinyomtathatók.

 

1258-as adatszolgáltatás készítése

Az egyéni vállalkozók havi elektronikus adatszolgáltatása, a 1258-as adatszolgáltatás az „Adatszolgáltatás -1258”menüpontból indítható, és a 1208-nál leírtak szerint készíthető el, és importálható az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba.

 

Az ÁNYK-ba exportált 1258-as bevallás az ÁNYK-ból nyomtatható formátumban kinyomtathatók, de az „Adatszolgáltatás /Listára” menüpontban egyszerű listaként a programból is kinyomtathatók.

 

Szakképzési hozzájárulás bejelölhetősége személyenként

A”Beállítások” menüpontban eddig is be lehetett állítani, ha a cég nem alanya a szakképzési hozzájárulásnak. A mostani változattól kezdve a személyi adatok számfejtési képernyőn a társas vállalkozások tagjainál személyenként is beállítható, hogy a személy alanya-e a szakképzési hozzájárulásnak. A program a beállítás feltételeit nem vizsgálja, tehát a beállítás egyenértékű a „Gépi” számfejtés „Kézi” állításával.

 

Bérfeladás

Az „Utalás/feladás menüpontban ismét lekérhető a „bérbizonylat”, és a hozzá kapcsolódó főkönyvi feladási listák. A program által készült bérbizonylatot a NOVITAX Kft. kettős, és egyszeres könyvviteli programja automatikusan le is könyveli. Mint az bizonyára Önök előtt is ismert, a NAV jelentősen átdolgozta az adó, és járulék nyilvántartási rendszerét, ezért kérjük, hogy az első feladásokat a szokottnál is jobban ellenőrizzék.

 

Kilépő személy adóelőleg megállapítása

Az adóelőleg megállapítás fő szabálya miatt, a programnak figyelnie kell a személy éves tényleges, és várható jövedelmét. Kilépés esetén az éves várható jövedelem a kapott jövedelemmel lesz azonos, ezért a program az alapján állapítja meg, hogy kell-e bruttósítani. Például ha a személy januárban kapott400.000 Ftjövedelmet, január 31-én kilép, a program nem bruttósítja a havi jövedelmet, mert az a bruttósítás határértéke alatt van. A személy adóelőleg nyilatkozatán ebben az esetben is kérhető az arányos bruttósítást (megadhatja a nem bruttósítandó összeget, vagy százalékot).

 

Adóelőleg megállapítási beállítások

A személyi adatok/személyek/számfejtési beállításoknál az adószámítás módja két új számítási móddal bővült:

-értékhatár feletti jövedelem bruttósítása - az alatta lévő mezőben kell azt az összeget megadni, amelyre nem kéri a személy az adóalap-kiegészítést;

-százalékos határ feletti jövedelem bruttósítása - az alatta lévő mezőben adható meg az a % mérték, amelyre nem kéri a személy az adóalap-kiegészítést.

 

Ez a beállítás év közben csak új változat rögzítésével változtatható meg. A program figyeli az adóalap-kiegészítés határát, így, ha a személy jövedelme túllépi az éves 2.424.000 Ft-ot, akkor figyelmen kívül hagyja ezeket a beállításokat.

 

Adóelőleg nyilatkozat

A fix összegű, és a százalékos adóelőleg megállapítási szabály választható az adóelőleg nyilatkozaton.

 

Nyugdíjellátások kódszámai

A nyugdíj ellátások használható kódszámait a 08-as bevalláshoz igazítottuk. Az új kódok a következők:

 

00 Nem részesül nyugellátásban,

Korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, illetve az 1-11. pontban meghatározott feltételek nem állnak fent.

 

01 Korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti életjáradékban részesül

 (2008. előtt megállapított volt előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesülő személy).

 

02 Korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, balett művészeti életjáradékban

(2007. után megállapított volt előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesülő személy), nők 40 év jogosultsági idővel megállapított öregségi nyugdíjában, bányászok egészségkárosodási járadékában részesül.

 

03 Szolgálati járandóságban részesül

 (volt szolgálati nyugdíjas, akinek az ellátását 2007. december 31. utáni időponttól a Hjt., Hszt. Alapján állapították meg).

 

04 Rehabilitációs járadékban részesül

 [2011. dec.31-én hatályos jogszabályok (Rjtv.)].

 

05 Komplex felülvizsgálat előtti rehabilitációs ellátásban részesül

(volt III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, aki 2011.12.31-éig nem töltötte be az 57. életévét) [2011. december 31-én 136 hatályos jogszabályok (Tny.36/D§, 36/G§)].

 

06 Komplex felülvizsgálat előtti rehabilitációs ellátásban részesül

(volt egészségkárosodott személyek szociális járadéka) [2011. dec. 31-én hatályos jogszabályok (387/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 17.§ e) pontja)].

 

07 Rokkantsági ellátásban részesül

(volt I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, volt III. csoportos rokkantsági nyugdíjas, aki 2011.12.31-éig az 57. életévét betöltötte, volt rendszeres szociális járadékos, aki 2011.12.31-éig betöltötte az 57. életévét, volt átmeneti járadékos).

 

08 Rokkantsági ellátásban részesül (új, komplex utáni).

 

09 Rehabilitációs ellátásban részesül (új, komplex utáni).

 

10 Korhatárbetöltött öregségi nyugdíjas

[öregségi nyugdíj-korhatárt betöltött öregségi nyugellátásban részesülő személyek, ideértve a szolgálati nyugdíjasokat és azt a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő személyt is, aki a Tny. 18. §-a szerinti öregségi nyugdíjkorhatárát már betöltötte.]

 

Munkabérek megőrzését célzó kedvezmény csak teljes hóra

Amennyiben a vállalkozás mindenben megfelel a munkabérek megőrzéséhez adható szociális hozzájárulási kedvezmény feltételeinek, az igénybe vehető kedvezményt a személyek adataiban is jelölni kell. A program a kedvezményre jelölt személyek utáni kedvezményt csak akkor számfejti, ha a személy a teljes hónapban be volt jelentve (a hó első, és utolsó napján munkaviszonyban volt).

 

Kilépő adatlap exportálása az ÁNYK nyomtatványba

A program a kilépő adatlapot a következő formátumokban tudja elkészíteni:

Normál

A program egyszerű formátumú adatlapot nyomtat

 

ÁNYK import

A program az ÁNYK nyomtatványba exportálja a kilépő adatlapot, ahonnan azt a felhasználó kinyomtathatja.

 

ÁNYK import+adatlap

A program az ÁNYK nyomtatványba exportálja a kilépő adatlapot, és elkészíti a NOVITAX programból nyomtatható egyszerű adatlapot is.

 

ÁNYK import+melléklet

A program az ÁNYK nyomtatványba exportálja a kilépő adatlapot, ahonnan azt a felhasználó kinyomtathatja, és mellékletként kinyomtatja a csak a NOVITAX kilépő adatlapon szereplő plusz adatokat.

 

A 12T1041-es adatszolgáltatás elkészítése

A program a korábbi éveknek megfelelően elkészíti, és a nyomtatványkitöltő programba exportálja a 12T1041, és a 12T1042E bejelentő lapokat.

 

Bejelentés új belépőként (T1141)

A személyi állományban, vagy a személyek jelentendő adataiban történő változás esetén a program elkészíti a „T1141”-es bejelentő laphoz szükséges adatállományt, amelyet a „Adatszolgáltatás” menüpontban lehet importálni az ÁNYK programba. Az adatváltozásoktól függetlenül, ebben a menüpontban bármely személyre lehet kezdeményezni a T1141-es bejelentő elkészítését. A program a menüpontra kattintva az aktuális személyről az új belépő személynél előírt adattartalommal elkészíti a T1141-es adatszolgáltatási állományt, amelyet az adatszolgáltatásban lehet áttekinteni, javítani, és importálni az ÁNYK programba. A T1141-es állomány elkészítése után a program a személyek áttekintő ablakba lép vissza.

 

Kilépő adatlap nyomtatása

A program már a 2012. évi kilépő adatlap szerint készíti el a számfejtési adatokat. A további „kilépő” papírok az előző év szerint készülnek.

 

Munkanap átcsoportosítások

március 24., szombat munkanap

március 16., péntek pihenőnap

 

április 21., szombat munkanap

április 30., hétfő pihenőnap

 

október 27., szombat munkanap

október 22., hétfő pihenőnap

 

november 10., szombat munkanap

november 2., péntek pihenőnap

 

december 15., szombat munkanap

december 24., hétfő pihenőnap

 

Bérszámfejtési adatok nyitása

 

A gépi nyitás a Főmenü a „Cégnyitások/Gépi nyitás (előző évből)” menüpontjával indítható. 

 

A nyitás lépései:

A bérszámfejtési adatok gépi nyitásához az előző éves programban futtatni kell a „Szerviz/Zárásfunkciót, amely a bérszámfejtési adatbázist technikailag zárja, és előkészíti a gépi nyitást.

A számfejtési adatok zárása technikai művelet, a számfejtett adatokat nem érinti, utána természetesen módosíthatók a számfejtési adatok, elkészíthetők az év végi adatszolgáltatások. Amennyiben a zárás utáni módosítások érintik a zárás során kezelt adatokat, a módosítások hatásait kézzel kell átvezetni a következő éves adatokban.

 

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi bérszámfejtő program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a következő éves program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi program található).

 

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd a kezelőnek ki kell jelölnie, hogy melyik programrészeket kívánja megnyitni. A kijelölés után a menükezelő átnyitja a kiválasztott cég adatait, a közös törzsadat állományokat, és a kezelő által bejelölt modulokat. Amennyiben tehát a nyitandó vállalkozás könyvelési adatai (Pl. folyószámla adatok) még nem nyithatók (az előző év még nem lezárt), akkor a menükezelőben csak a bérszámfejtés modult kell bejelölni. A könyvelési adatok a későbbiekben, a menükezelőben leírtak szerint nyithatók át. A nyitandó cég kiválasztása után a program automatikusan bejelöl minden előző évben használt modult, amely bejelölést a kezelő a nyitni kívánt modulra (esetünkben például a bérszámfejtésre) módosíthat (ehhez a más modulok melletti „pipa” jelet törölni kell.  Az „OK” gombra való kattintás után megkezdődik a kijelölt programmodulok nyitása.

 

Bér jogcímek cégekhez rendelése

A program, kérdés nélkül átnyitja a nyitandó céghez rendelt számfejtési jogcím állományt.

 

Számfejtési alapadatok nyitása

Az előző évi számfejtési, és időanalitikai adatok alapján a gépi nyitás átnyitja a személy jövedelemigazolásához szükséges járulék alapokat, és kieső időket, ezért ebben az évben célszerű a kilépettek adatait is átnyitni. A nyitás után feltétlenül javasoljuk a nyitott cég, és a személyi adatok egyenkénti ellenőrzését, szükséges javítását.

 

A személyi adatok nyitása előtt a kezelő meghatározhatja az átnyitandó személyek körét, a hozzájuk tartozó törzsbérek, szabadságok nyitását, a következők szerint:

 

Az adójóváírás megszűnt

Az adójóváírás intézménye megszűnt, ezért az arra vonatkozó beállításokat nem nyitja át a program.

 

Családi kedvezmény gépi nyitása

A program a „Hozzátartozó” adatbázist változatlanul nyitja át, vonatkozik ez a „Kedvezményezett”, és a „Figyelembe vehető” beállításra is. Amennyiben a hozzátartozók jogosultságában változás következik be, azt a kezelőnek a gépi nyitás után be kell állítania (például a személy a hozzátartozó után már nem jogosult kedvezményre stb.).

 

A program az átnyitott, és a kezelő által beállított hozzátartozói adatok alapján átnyitja, kiszámolja a havonta igénybe vehető családi kedvezményt, de nem nyitja át a figyelembe vehető kedvezményt (személyi adatok, „Családi kedvezmény” képernyő) arról a személynek nyilatkoznia kell, amelyet a kezelőnek kézzel kell beállítania. Amennyiben nincs megosztás (az igénybe vehető kedvezményt a személy nyilatkozata alapján igénybe is veszi) az „Igénybe vehető összeget igényli” gombra való kattintás után a program kitölti az „Igényelt”oszlopokat.

 

Egyszerűsített foglalkoztatott személyek nyitása

A program az általános szabályoknak megfelelően csak a „nyitott” (nyitott az a jogviszony, amelynek nincs kitöltve a jogviszony vége mezője) jogviszonyokat nyitja át, az egyszerűsített foglalkoztatott esetén pedig az csak az utolsó jogviszony nyílik át.

 

A számfejtési adatok kézi nyitása

A program használatának első évében a számfejtési beállításokat, jogcímeket, személyeket (a személyek adatait  a „Személyi adatok/Személyek” menüpontban), kézzel kell rögzíteni, A bérszámfejtési év kézi nyitásához, a személyi adatok értelmezéséhez segítséget ad a kezelési leírás, vagy a súgó.

 

F5 számfejtés a jogcímstruktúra szerint

A jogcím átcsoportosítások miatt ismét felhívjuk a figyelmüket „jogcímválasztásos számfejtésre”. Az F5 megnyomása után a képernyőn megjelenek a számfejtési kategóriák (az egyes számfejtési mezők nevei), és az aktuális számfejtési kategóriához tartozó számfejtési jogcímek. A számfejtési jogcímek közt mozogva, mindig az aktuális kategória jogcímei láthatók, amelyek közül a kezelő választhat. A jogcímválasztás után a kiválasztott jogcímre azonnal lehet számfejteni.

 

F8 jogcím keresés névtöredék szerint

A számfejtési képernyőn az F8 megnyomása után megjelenő mezőbe a kezelő beírhatja azt az információt (szótöredéket, vagy az egész szavakat) amelyekre keresni kíván. A program azonnal a képernyőre írja az összes olyan jogcímet, amelyben a kezelő által megadott szótöredék előfordul. A megfelelő jogcím választása után azonnal lehet a jogcímre számfejteni.

 

F3 jogcím ismétlés

A funkció a számfejtési programba lépés után a második számfejtéstől használható. A számfejtési képernyőn nyomott F3 az utoljára használt számfejtési jogcímet választja ki az új személynél is. Ez a funkció használható például arra, ha a kezelő például üdülési csekket számfejt, jelentősen gyorsítja az adatbevitelt.

 

A segítő családtag állománycsoport 2012-ben jogszabályi változás miatt megszűntettük

A program a gépi nyitáskor a segítő családtagokat változatlanul nyitja át, mivel megszűnt ez az állománycsoport, a segítő családtagi jogviszonyra 2012-ben nem lehet számfejteni. A számfejtés előtt tehát a jogviszonyt (a változás indoklása szerint egyszerűsített foglalkoztatottra, vagy alkalmazottra) kell módosítani.

 

Adóelőleg megállapítási szabályok

Az éves értékhatárhoz (2.424.000 Ft) kötött bruttósítás miatt az adóelőleg megállapításakor (beleértve a más kifizetőtől származó jövedelmet is) tudni kell a személyek tényleges éves jövedelmét. Ezért a program az adóelőleg megállapításának módját a gépi nyitáskor minden személynél „nulla eltéréses”-re állítja. A nulla eltéréses módszer lényege, hogy a program az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a személy addigi jövedelmeit. A szja törvény ugyanakkor lehetővé tesz az általánostól eltérő adóelőleg megállapítási módokat, amelyeket a személyi adatok „Számfejtési beállítások” képernyőjének „Adószámítás módja” mezőjében lehet beállítani a következők szerint:

 

Nem éri el a 2,424.000 Ft-ot

A számfejtett jövedelmet a program a bruttósítás határának eléréséig a kifizetett összeg nagyságától függetlenül nem bruttósítja. Ez a mód csak akkor választható, ha a személy jövedelme garantáltan nem haladja meg a bruttósítás határát, ha mégis a személynek kamatot is kell fizetnie.

 

Nulla eltéréses

2012-ben ez az alapeset, mindenkit erre nyit át a program.

 

Nem rendszeres jövedelmek bruttósítása

A program a személy rendszeres jövedelmén kívül (amelyet a nulla eltérés szabályai szerint számfejt) az összevont adóalapba tartozó egyéb jövedelemit az összeghatártól függetlenül bruttósítja. Akkor javasoljuk ezt a beállítást, ha a személy más kifizetőnél az itt számfejtett jövedelemit nem számítva is eléri a bruttósítás határát. Ilyen esetben ez a beállítás felel meg az adóelőleg megállapítási szabálynak, és az adja az adóelőleg, és az adó közötti legkisebb különbséget.

 

Az összes jövedelem bruttósítása

Az előző beállítástól annyiban különbözik, hogy a program a személy összevont adóalapba tartozó összes jövedelmét bruttósítja.

 

Tételes költségelszámolás korlátja 50%

2012-től visszaállt a korábbi szabály, hogy tételes költségelszámolás esetén az adóelőleg megállapításakor figyelembe vehető költség mértéke 50%-nál nem lehet nagyobb.

 

Külszolgálat, deviza ellátmány 30% költséghányad

2012-től visszaállt az a szabály, hogy a külföldi kiküldetésből 30% (legfeljebb 30 EUR, fuvarozó esetén 40 EUR) költséghányad figyelembe vehető, a program a 30%-ot ajánlja meg.

 

Vállalkozói jövedelmek (főállásúakra vonatkozó változások)

A legfontosabb változás, hogy megszűnt az összeszámítási szabály, a járulék felső határ eléréséig függetlenül a korábbi időszakban megfizetett járulékok mértékétől minden hónapban meg kell fizetni a minimálbér alapján számolt járulékokat. Pl. ha januárban van két millió vállalkozó kivét vagy tagi jövedelem, és februárban nincs jövedelem, a minimálbér figyelembe vételével megállapított járulékokat februárban is meg kell fizetni.

 

Az egyes járulékok alapja nem minden esetben a minimálbér, hanem annak jogszabályban meghatározott értéke (pl. a minimálbér másfélszerese).

 

Egészségbiztosítási járulék változásai

A pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke 2%-ról 3%-ra változott, és gyakorlatilag minden jövedelemből vonni kell (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, főállás melletti alkalmazott stb.).

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék mérték változás

Egészségügyi szolgáltatási járulék (kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó, vagy tag) mértéke 6390 Ft/hóra változott.

 

Ekho választását lehetővé tevő FEOR számok változtak

Kérjük ellenőrizzék le, hogy jó-e a besorolásuk. 2012-től az ekhó-t a következő FEOR számok esetén lehet választani:

2123, 2136, 2627, 2714, 2715, 2716, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 3122, 3145, 3711, 3712, 3714, 3715, 3719, 5211, 5212, 7212, 7213, 7217.

 

Szociális hozzájárulási adó a TB járulék helyett

Megszűnt a vállalkozás által fizetendő tb járulék fogalom, helyette az új jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulás lépett be, amely alapja azonos a korábbi tb járulék alapjával, mértéke 27%.

 

Szociális hozzájárulási adó kedvezményei

A személyi adatok/személyek/Szocho kedvezményekben lehet beállítani.

 

A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény

 

A kezelő a az Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló, és a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével tudja beállítani a személyeknél a kedvezményt. Meg kell adni a kedvezmény kezdete-vége dátumát.

A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér után

havonta 75.000-ig  a kedvezményalap 21,5%-a, de legfeljebb 16.125.-

75.000 feletti kedvezményalap 14%-a

 

 

Segítségül a 2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke (1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet)

 

1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%-a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az 59 600 forint/hó összeget.

2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem haladja meg a 216 805 forint/hó összeget:

 

2011. évi munkabér (Ft/hó) 2012. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)

 

59 601–62 500                       15 500

62 501–66 500                       15 300

66 501–70 400                       15 100

70 401–74 400                       14 900

74 401–80 300                       14 700

80 301–86 200                       14 400

86 201–92 100                       14 100

92 101–98 100                       13 800

98 101–104 000                     13 500

104 001–109 900                   13 200

109 901–115 800                   12 900

115 801–121 700                   12 600

121 701–129 600                   12 300

129 601–137 500                   11 900

137 501–147 400                   11 500

147 401–157 200                   11 000

157 201–167 100                   10 500

167 101–177 000                   10 000

177 001–181 500                   9 500

181 501–183 300                   9 000

183 301–185 100                   8 500

185 101–186 800                   8 000

186 801–188 600                   7 500

188 601–190 400                   7 000

190 401–192 100                   6 500

192 101–193 900                   6 000

193 901–195 700                   5 500

195 701–197 400                   5 000

197 401–199 600                   4 500

199 601–201 700                   4 000

201 701–203 900                   3 500

203 901–206 000                   3 000

206 001–208 200                   2 500

208 201–210 300                   2 000

210 301–212 500                   1 500

212 501–214 600                   1 000

214 601–216 805                   500

 

 

Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni adókedvezmény

Azoknál a személyeknél állítható be a kedvezmény, akik FEOR száma a 9-es főcsoportban van.

Mértéke: a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbérnek a 9%-a.

Egyszerűsített foglalkoztatottaknál nem lehet figyelembe venni.

 

Karrier Híd Program adókedvezménye

Azok a személyek kaphatnak ilyen kedvezményt, akiknek Hatósági bizonyítványuk van arról, hogy részt vesznek a Karrier Híd Programban. A Hatósági bizonyítványon szerepel a kedvezményes időszak kezdő-, és végdátuma, ezt rögzíteni kell a programban.

Mértéke: a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5%-a.

 

Gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló

Azoknál a személyeknél állítható be ez a kedvezmény, akiknek a foglalkoztatása részmunkaidőben történik.

Mértéke: bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7%-a.

 

Ez a kedvezmény más kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe!

 

Önkormányzati közfoglalkoztatás kedvezménye

Rögzítésénél meg kell adni a kedvezmény kezdő, és végdátumát.

Mértéke: bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 130%-ának 13,5%-a.

 

Rehabilitációs kártyával rendelkezők adókedvezménye

 

Álláskeresők adókedvezménye

A 2011-es évben az álláskeresők foglalkoztatásából eredő kedvezmény áthúzódhat a 2012-es évre, ez a beállítás az ő részükre szolgál. Akik után 2012-ben lehet ilyen kedvezményt igénybe venni, azokat a személyeket már Start Bónusz adókedvezményre kell beállítani.

 

Start kedvezmények: START kártya, START Plusz, START Extra, START Bónusz

A kedvezmény mértékek változtak, de a kedvezmény igénybevételének beállításai nem.

 

 

Cafetéria nyilvántartás

A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat.

A programban cafetéria juttatásként a következő számfejtési jogcímcsoportok jogcímeit lehet nyilvántartásba venni:

 

Béren kívüli juttatások

Egyes meghatározott juttatások

Bérrel azonosan adózó juttatások

 

A cafetéria nyilvántartás a „Nyilvántartás/Cafetéria nyilvántartás” menüpontból indítható.

 

A cafetéria nyilvántartást a program személyenként, két szinten vezeti. A cafetéria fejben megadható a személy éves cafetéria kerete, valamint látható a már tervezett, és a még tervezhető juttatás mértéke. A fejből a tételbe lépni az „F7”-es billentyűvel (a TAB-bal), vagy az egérrel lehet. A tételből az F5-ös billentyűvel lehet visszalépni a fejbe.

 

A tételben kell megadni a juttatás számfejtési jogcímét, juttatási hónaponként a juttatás összegét.

A tételben tehát először ki kell választani a cafetéria jogcímét, a választást jogcím előszűrés segíti (például előválasztás: „Béren kívüli juttatás”, a számfejtési jogcím: „Munkahelyi (üzemi) étkeztetés”), majd meg kell adni a juttatás összegét. Havi juttatás esetén az F3-as billentyű a beírt összeget megismétli a további hónapokban. (Pl. a havi munkahelyi étkezési utalvány összegét elegendő januárban rögzíteni, az F3 a juttatást ismétli a további hónapokban).

 

Összegként a juttatás névleges értékét (amely értékben a személy a juttatást kapja) kell megadni, a program kiszámolja a „kifizetendő” (a juttatás nettó értékét) és a juttatás bruttó értékét (a cafetéria keretbe bruttó érték számít bele, ami a kifizető terheit is tartalmazza).

 

Juttatás/Kifizetendő mező értelmezése

A cafetéria juttatás fő szabálya, hogy nem pénzben, hanem természetbeni juttatás formájában vehető igénybe, ezért a tétel mezőben található „Juttatás/Kifizetendő” mezőt „Juttatásra” kell állítani. A kifizetendőt csak abban az esetben lehet használni, ha a személy a juttatást a cég nevében kiállított számla alapján veszi igénybe (saját pénzén, előre kifizette a juttatást (például megveszi az utazási bérletet amit a cég nevére kiállított számlával igazol). A mező „Kifizetendő” értékre való állítása esetén a program a juttatás számfejtésekor a juttatás összegét pénzben történő kifizetésként számfejti.

 

Kimutatások

A Cafetéria nyilvántartás alapján a program személyenként elkészíti a juttatás listát, amelyet a juttató, és a személy is aláír, valamint a személy számára is láthatóvá teszi az éves cafetéria juttatásokat.

 

A cafetéria elszámolás szintén személyenként készül, cégszintű összesítéssel, amely kimutatáson a cafetéria terven kívül a számfejtett cafetéria juttatások is megjelennek.

 

Új jogcímek

Bírósági ítélet alapján kifiz. jövedelem

Végtörlesztéshez adott munk. támogatás

Végtörl. adott munk. kamat mentes kölcs.

Végtörlesztéshez adott munk. kölcsön

 

A béren kívüli juttatások változása miatt az alábbi új jogcímekre lehet számfejteni:

            Munkahelyi (üzemi) étkeztetés

            Erzsébet utalvány

            SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás

            SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg.

            SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás

 

A kifizetőt terhelő juttatásokból Egyes meghatározott juttatások lett. Itt az alábbi új jogcímek vannak:

            Erzsébet utalvány értékh. feletti rész

            SZÉP szálláshely szolgáltatás éh. felett

            SZÉP szálláshely szolgáltatás éh. felett

            SZÉP szabadidő és eg.meg. sz. éh. felett

            Üdülési szolgáltatás éh. feletti rész

            Iskolarendszerű képzés éh. feletti rész

            Internet használat (mindenki)

            Éves korlátot meghaladó béren kív. jutt.

 

A béren kívülinek nem minősülő juttatásokból Bérrel azonosan adózó juttatások lett. Itt az alábbi új jogcímre lehet számfejteni:

            Internethasználat  (nem mindenki)

 

Főállású egyéni vállalkozók, tagok minimum járulékai

 

2012-ben a számfejtésük előtt a személyi adatoknál/ számfejtési beállítások fülön meg kell adni, hogy milyen járulékfizetési módot választanak (minimálbér, bérminimum vagy kézi megadás), és meg kell adni a vállalkozói járulékalapot.

A személyt bármire állítják, havonta (megszűnt az összeszámítási szabály) az alábbiakat kell megfizetnie:

A nyugdíjjárulék a minimálbér után 10%.

Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a minimálbér másfélszerese után 4-3-1,5%.

A szociális hozzájárulási adó a minimálbér 112,5%-a után 27%.

 

Így náluk három járulékalap fog keletkezni, amit a számfejtési képernyőn fel is tüntetünk.

 

 

 
vissza lap tetejére

Engedje meg, hogy bemutassuk a Win-Tax rendszer könyvviteli (kettős-
és egyszeres könyvvitel), bérszámfejtő, számlakészítő, házipénztár,
készlet-és rendelésnyilvántartási, útnyilvántartási és egyéb analitikai
programjait, amelyek dobozos programként és intergrált rendszerként
is használhatók. Árlistánk alapján a kiválasztott program könnyedén
megrendelhető és regisztrálható.
Köszönjük, hogy megnézi honlapunkat, eredményes munkát kívánunk.

 

1105 Budapest, Gitár u. 4. - Telefon: 061-263-23-63 Fax: 061-262-64-17
Minden jog fenntartva 1990-2013 © Novitax Kft.
Grafika: Webforma Média, Programozás: Jasmine CMS